Naše zjištění
25. 3. 2005

Důvěra v nejvyšší ústavní činitele

Nejvyšší důvěru české veřejnosti má prezident Václav Klaus. Předsedům obou komor parlamentu Lubomíru Zaorálkovi a Přemyslu Sobotkovi důvěřuje oproti prezidentovi přibližně polovina lidí. Nejméně veřejnost důvěřuje premiérovi S. Grossovi. INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2005 DŮVĚRA V NEJVYŠŠÍ ÚSTAVNÍ ČINITELE Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve 1.3. – 7.3. 2005.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2005

DŮVĚRA V NEJVYŠŠÍ ÚSTAVNÍ ČINITELE

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve 1.3. – 7.3. 2005. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1 684 respondentů.

Společnost STEM ve svých výzkumech dlouhodobě sleduje důvěru české veřejnosti k nejvyšším ústavním činitelům České republiky. Březnový výzkum proběhl na pozadí velké aféry kolem majetkových poměrů premiérovy rodiny.

Nejvyšší důvěru české veřejnosti má prezident Václav Klaus. Předsedům obou komor parlamentu Lubomíru Zaorálkovi a Přemyslu Sobotkovi důvěřuje oproti prezidentovi přibližně polovina lidí. Nejméně veřejnost důvěřuje premiérovi S. Grossovi.

Pramen: STEM, Trendy 2002-2005

Důvěra v prezidenta oproti poslednímu měření výrazně vzrostla. Předsedovi Poslanecké sněmovny L. Zaorálkovi důvěřuje také o něco více lidí. Důvěra v nového předsedu Senátu Přemysla Sobotku předčila důvěru v jeho předchůdce P. Pitharta. Důvěra v premiéra Stanislava Grosse prudce poklesla, oproti poslední zjišťované hodnotě je méně než poloviční. Důvěryhodnost premiéra S. Grosse je v současnosti nižší, než tomu bylo u premiéra V. Špidly v době vládní krize v první polovině roku 2004. Důvěra v premiéra Grosse je také nižší, než tomu bylo u premiéra Klause v roce 1997 a u premiéra Miloše Zemana v roce 2000.

Důvěra v  ústavní činitele je ovlivněna politickou orientací občanů. Prezident má téměř absolutní důvěru příznivců ODS, naproti tomu u příznivců ostatních stran důvěra slábne. V případě premiéra jsou rozdíly největší. Příznivci vlastní strany mu důvěřují z poloviny, kdežto u příznivců ostatních stran, zejména KDU-ČSL a ODS, je důvěra na velmi nízké úrovni. Důvěra v předsedu Poslanecké sněmovny je u příznivců ČSSD téměř totožná jako v osobu premiéra, u ostatních je slabší. Důvěra v předsedu Senátu je nejvyšší u příznivců ODS a ČSSD, přičemž u příznivců opoziční KSČM je přibližně na poloviční úrovni.

Pramen: STEM, Trendy 2005/3, 1684 respondentů

Důvěra v jednotlivé ústavní činitele z pohledu různých sociodemografických skupin se příliš neliší. Výzkum ukázal určité rozdíly pouze v případě prezidenta V. Klause a premiéra S. Grosse.

Důvěra v prezidenta V. Klause je vyšší u lidí vzdělanějších. Z hlediska věku je patrná nižší důvěra u lidí starších 60 let. Premiérovi S. Grossovi důvěřují naopak spíše lidé s nižším vzděláním a důvěra v jeho osobu roste spolu s věkem.

Pramen: STEM, Trendy 2005/3, 1684 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2005/3, 1684 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2005/3, 1684 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2005/3, 1684 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra