Naše zjištění
4. 3. 2003

Důvěra v nejvyšší ústavní činitele

Nová vláda i její předseda získali přízeň veřejnosti během loňských srpnových povodní – v září 2002 premiérovi důvěřovaly tři čtvrtiny obyvatel. Důvěra premiérovi, vynesená do nebývalé výše mimořádnými okolnostmi, se ale po jejich odeznění nemohla udržet. Proto od podzimu loňského roku podíl občanů důvěřujících V. Špidlovi klesal. V únorovém výzkumu premiérovi důvěřuje 45 % respondentů.

Informace z výzkumu Trendy 2/2003

 

Důvěra v nejvyšší ústavní činitele

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-10. února 2003. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1422 občanů.

Společnost STEM v pravidelných výzkumech zjišťuje důvěru veřejnosti v nejvyšší ústavní činitele – prezidenta, premiéra, předsedu poslanecké sněmovny a předsedu senátu. (V aktuálním únorovém výzkumu pochopitelně otázka na důvěru v prezidenta kladena nebyla.)

Výsledky výzkumů prokazují trvalý a výrazný pokles důvěryhodnosti premiéra Vladimíra Špidly, trvající od podzimu loňského roku až doposud. Nedlouho po svém nástupu se premiér těšil důvěře vskutku mimořádné. Nová vláda i její předseda získali přízeň veřejnosti během loňských srpnových povodní – v září 2002 premiérovi důvěřovaly tři čtvrtiny obyvatel. (Připomeňme, že v březnu 2002, kdy tehdejší premiér M. Zeman završoval své funkční období, mu důvěřovalo 29 % občanů.) Důvěra premiérovi, vynesená do nebývalé výše mimořádnými okolnostmi, se ale po jejich odeznění nemohla udržet. Proto od podzimu loňského roku podíl občanů důvěřujících V. Špidlovi klesal. V letošním únorovém výzkumu premiérovi důvěřuje 45 % respondentů.

Předseda vlády V. Špidla požíval vysoké důvěry mezi sympatizanty sociální demokracie. V únoru 2003 se podíl důvěřujících premiérovi poněkud zmenšil, ale nadále zůstává na imponující úrovni osmdesáti procent.

K poklesu důvěryhodnosti došlo také u předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka. V době, kdy předseda Poslanecké sněmovny začínal ve své funkci, mu důvěřovala více než polovina obyvatel. „Povodňová popularita“ ale byla krátkodobou. Do února letošního roku se podíl důvěřujících Lubomíru Zaorálkovi snížil na 37 %.

Podíl respondentů, důvěřujících Předseda Senátu ČR Petr Pithartovi, byl od jeho nástupu do této ústavní funkce mimořádně stabilní. Jak vyplývá z výsledků výzkumů STEM, od počátku jeho funkčního období (listopad 2000) do jara 2002 kolísal podíl důvěřujících předsedovi Senátu v úzkém rozpětí 46 – 50 %. Důvěryhodnost Petra Pitharta se v očích veřejnosti nezvýšila ani jeho kandidaturou na funkci prezidenta.

Pramen: STEM, Trendy 2002/9 – 2003/2

Pramen: STEM, Trendy 2002/9 – 2003/2

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
Poslanecká sněmovna, senát, ústavní činitelé