Naše zjištění
30. 10. 2009

Důvěra v nejvyšší ústavní činitele

Premiéru Fischerovi důvěřuje 79 % občanů. Důvěra v prezidenta republiky Václava Klause se po výkyvu v polovině letošního roku vrátila na šedesátiprocentní úroveň (61 %). Většina občanů má důvěru k předsedovi ústavního soudu Pavlu Rychetskému (55 %), méně než polovina občanů důvěřuje předsedům obou komor parlamentu, Přemyslu Sobotkovi (42 %) a Miloslavu Vlčkovi (41 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 10/2009

NEJVĚTŠÍ DŮVĚŘE VEŘEJNOSTI SE MEZI NAŠIMI NEJVYŠŠÍMI ÚSTAVNÍMI ČINITELI TĚŠÍ PREMIÉR JAN FISCHER.

Premiéru Fischerovi důvěřuje 79 % občanů. Důvěra v prezidenta republiky Václava Klause se po výkyvu v polovině letošního roku vrátila na šedesátiprocentní úroveň (61 %). Většina občanů má důvěru k předsedovi ústavního soudu Pavlu Rychetskému (55 %), méně než polovina  občanů důvěřuje předsedům obou komor parlamentu, Přemyslu Sobotkovi (42 %) a Miloslavu Vlčkovi (41 %). Jejich důvěryhodnost u české veřejnosti je poměrně stabilní.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 12.–19. října 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1270  respondentů.

Důvěru obyvatel v nejvyšší ústavní činitele, prezidenta, předsedy komor parlamentu a premiéra, sleduje STEM pravidelně několikrát do roka. Výrazně nejvyšší důvěře české veřejnosti – 79 % občanů – se nyní těší předseda vlády Jan Fischer. Prezidentu republiky Václavu Klausovi, který byl dlouhodobě nejdůvěryhodnějším ústavním činitelem, věří 61 % občanů, předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému vyjadřuje důvěru 55 % občanů. Předseda senátu Přemysl Sobotka je důvěryhodný pro necelou polovinu občanů (42 %), předsedovi poslanecké sněmovny Miloslavu Vlčkovi důvěřuje jen o málo méně lidí (41 %).

Pramen: STEM, Trendy 10/2009, 1270 respondentů starších 18 let

Důvěra v prezidenta Václava Klause se po přechodném poklesu v první polovině loňského roku, který byl patrně odrazem prezidentského duelu s Janem Švejnarem, vrátila k hranici 70 %, naměřené v říjnu 2008 i v únoru 2009. V polovině letošního roku však důvěra v prezidenta o 15 procentních bodů poklesla a V. Klaus tak zaznamenal svůj nejhorší výsledek za celou dobu působení v prezidentském úřadě od února 2003. Aktuální číslo však ukazuje na opětovný vzestup důvěry v hlavu státu.

Důvěra projevovaná předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému je celkově stabilní, na úrovni kolem šedesáti procent, její celkový trend od počátku roku 2007 je však mírně klesající. Rovněž důvěra v oba předsedy parlamentních komor, Přemysla Sobotku (senát) a Miloslava Vlčka (poslanecká sněmovna), je poměrně stálá prakticky po celou dobu jejich působení v těchto funkcích, během letošního roku však ze své rekordní únorové úrovně klesla.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, ústavní činitelé