Naše zjištění
26. 6. 2007

Důvěra v nejvyšší ústavní činitele

Ze čtyř aktuálně sledovaných ústavních činitelů – prezidenta republiky, premiéra, předsedy PSP

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 6/2007

Z NEJVYŠŠÍCH ÚSTAVNÍCH ČINITELŮ DŮVĚŘUJÍ LIDÉ STABILNĚ NEJVÍCE PREZIDENTOVI REPUBLIKY

Ze čtyř aktuálně sledovaných ústavních činitelů – prezidenta republiky, premiéra, předsedy PSP ČR a předsedy Senátu – důvěřuje česká veřejnost výrazně nejvíce prezidentu Klausovi. Důvěra v tyto představitele je významně diferencována stranickými preferencemi, vzděláním a majetkovou situací respondentů.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. června 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1213 respondentů.

Společnost STEM ve svých výzkumech dlouhodobě sleduje důvěru české veřejnosti k nejvyšším ústavním činitelům České republiky. Výjimkou nebyl ani letošní červen, kdy jsme zjišťovali, jakou důvěru mají lidé v prezidenta, premiéra, předsedu PS PČR a předsedu Senátu.

Výrazně nejvyšší důvěře české veřejnosti – zhruba tří čtvrtin občanů – se těší prezident Václav Klaus. Předseda Senátu Přemysl Sobotka je důvěryhodný pro necelou polovinu občanů (46 %) a předsedovi Poslanecké sněmovny Miloslavu Vlčkovi důvěřují dvě pětiny našich občanů. Kredit premiéra Mirka Topolánka je ještě o něco nižší, důvěřuje mu mírně více než třetina lidí (36 %).

Pramen: STEM, Trendy 2007/6, 1213 respondentů

Důvěra v prezidenta republiky oproti poslednímu měření na počátku letošního roku velmi mírně klesla, jeho kredit je však z dlouhodobého hlediska velmi vysoký. Mírný růst důvěryhodnosti oproti poslednímu měření jsme zaznamenali u předsedů obou komor Parlamentu ČR.  Předsedovi Senátu důvěřují – až na mírný výkyv v roce 2005 – stabilně více než dvě pětiny lidí. Předseda Poslanecké sněmovny je vzhledem k délce jeho působení ve funkci v našich výzkumech sledován krátce, jeho důvěryhodnost však proti minulému měření v lednu 2007 vzrostla o 5 procentních bodů. Premiérovi Topolánkovi vyjádřilo naopak v aktuálním výzkumu důvěru méně lidí než na počátku letošního roku. Důvěryhodnost premiéra Topolánka je, ve srovnání s jeho předchůdcem Jiřím Paroubkem, nižší (Paroubkovi v říjnu 2005, kdy byl ve funkci premiéra v našem výzkumu zařazen naposledy,  důvěřovalo 48 % lidí, Topolánkovi v lednu 2007 vyjádřilo důvěru 39 % občanů, v červnu 36 %).

      

Pramen: STEM, Trendy 2003-2007

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, ústavní činitelé