Naše zjištění
13. 3. 2012

Důvěra v nejvyšší soudní instituce

Ústavnímu soudu, Nejvyššímu i Nejvyššímu správnímu soudu důvěřuje velká většina české veřejnosti.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2012

VYDÁNO DNE 13. 3. 2012

VEŘEJNOST DLOUHODOBĚ DŮVĚŘUJE NEJVYŠŠÍM
SOUDNÍM INSTITUCÍM

Ústavnímu soudu, Nejvyššímu i Nejvyššímu správnímu soudu důvěřuje velká většina české veřejnosti. Nejvyšším soudním institucím častěji důvěřují lidé s vyšším vzděláním a lepším materiálním zajištěním a občané sympatizující s pravicovými politickými stranami.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 22. února – 3. března 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1096 respondentů.

Česká veřejnost je poměrně kritická v hodnocení práce soudů obecně, např. podle výzkumu STEM z loňského června důvěřuje v jejich nezaujatost jen necelá třetina populace. Nejvyšší soudní instituce však většina občanů České republiky hodnotí příznivě. Relativně nejvyšší míře důvěry se těší Nejvyšší soud (64 %), těsně následován Ústavním soudem (62 %) a Nejvyšším správním soudem (58 %).

„Důvěřujete následujícím institucím?“

(údaje v %)

Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce, soudy