Naše zjištění
23. 2. 2011

Důvěra v nejvyšší soudní instituce

Ústavnímu soudu důvěřují tři pětiny občanů České republiky (61 %). Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu správnímu soudu důvěřuje ještě vyšší podíl veřejnosti (65 %, resp. 64 %). Míra důvěry v uvedené tři soudní instituce je v dlouhodobé perspektivě stále relativně vysoká. Nejvyšším soudním institucím častěji důvěřují lidé s vyšším vzdělanostním a materiálním statusem a lidé sympatizující s pravicovými politickými stranami.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2011

VYDÁNO DNE 23.2.2011

VEŘEJNOST DLOUHODOBĚ DŮVĚŘUJE NEJVYŠŠÍM SOUDNÍM INSTITUCÍM

Ústavnímu soudu důvěřují tři pětiny občanů České republiky (61 %). Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu správnímu soudu důvěřuje ještě vyšší podíl veřejnosti (65 %, resp. 64 %). Míra důvěry v uvedené tři soudní instituce je v dlouhodobé perspektivě stále relativně vysoká. Nejvyšším soudním institucím častěji důvěřují lidé s vyšším vzdělanostním a materiálním statusem a lidé sympatizující s pravicovými politickými stranami.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 28. ledna – 4. února 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1246 respondentů.

Česká veřejnost je poměrně kritická v hodnocení práce soudů, podle lednového výzkumu STEM práci soudů jako dobrou hodnotí jen čtvrtina populace. Naopak nejvyšší soudní instituce většina občanů České republiky hodnotí příznivě. Více než tři pětiny populace důvěřují Ústavnímu soudu, Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu správnímu soudu. Relativně nejvyšší míře důvěry se těší Nejvyšší soud (65 %), těsně následován Nejvyšším správním soudem (64 %), poté Ústavním soudem (61 %).

„Důvěřujete následujícím institucím?“ (údaje v %)

Pramen: STEM, Trendy 2/2011, 1246 respondentů starších 18 let

Názory na nejvyšší soudní instituce jsou silně propojené, tři čtvrtiny populace mají ke všem třem institucím stejný vztah, přičemž častěji jde o vztah pozitivní. Polovina dotázaných občanů tedy vyjadřuje svou důvěru zároveň Ústavnímu soudu, Nejvyššímu soudu i Nejvyššímu správnímu soudu. Čtvrtina občanů naopak vyslovuje všem třem institucím nedůvěru.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce, soudy