Naše zjištění
11. 8. 2010

Důvěra v nejvyšší soudní instituce

Propad důvěry v nejvyšší soudní instituce, k němuž došlo v době, kdy Ústavní soud řešil případ předčasných parlamentních voleb, byl jen přechodný. Po několika měsících se důvěra ve všechny tři nejvyšší soudní instituce vrátila nad hranici 60 %. INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 2/2010 SPORY O VOLBY UTICHLY,
DŮVĚRA V NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ INSTITUCE SE OBNOVILA.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 2/2010

SPORY O VOLBY UTICHLY,
DŮVĚRA V NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ INSTITUCE SE OBNOVILA.

Propad důvěry v nejvyšší soudní instituce, k němuž došlo v době, kdy Ústavní soud řešil případ předčasných parlamentních voleb, byl jen přechodný. Po několika měsících se důvěra ve všechny tři nejvyšší soudní instituce vrátila nad hranici 60 %.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 15.-22. února 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1240 respondentů.

Nejvyšší, soudní instituce mají v Česku punc výjimečnosti a velká většina lidí je respektuje a důvěřuje jim. Musí nastat skutečně mimořádná situace, která otřese politickým systémem, aby se tato vysoká důvěra změnila. Tak tomu bylo v době vládní krize po pádu Klausovy vlády v roce 1997 a také na podzim roku 2009, kdy Ústavní soud vstoupil do rozhodování o předčasných volbách. Propad důvěry zasáhl nejen Ústavní soud, ale také Nejvyšší a Nejvyšší správní soud, i když tyto dvě instituce ve sporu o volby vůbec nefigurovaly. Jakmile však případ předčasných voleb odezněl, vrátila se důvěra v nejvyšší soudní justice na úroveň obvyklou, tedy nad 60 %. Platí to i pro Nejvyšší správní soud, který byl do průzkumů STEM zařazen teprve počtvrté (a pro přehlednost není ani na druhém grafu) – důvěra v něj se z 55 % v září 2009 zvýšila na současných 62 %.

Pramen: STEM, Trendy 2/2010, 1240 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce