Naše zjištění
20. 2. 2008

Důvěra v nejvyšší soudní a kontrolní instituce

Z pěti aktuálně sledovaných soudních a kontrolních institucí – Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu, úřadu ombudsmana a České obchodní inspekce – důvěřuje česká veřejnost relativně nejvíce České obchodní inspekci. Velmi vysoké a v čase poměrně stabilní důvěře se ovšem těší i ostatní sledované instituce.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 2/2008

 


NEJVYŠŠÍM SOUDNÍM A KONTROLNÍM INSTITUCÍM DŮVĚŘUJE STABILNĚ VELMI VYSOKÝ PODÍL OBČANŮ ČR

 


Z pěti aktuálně sledovaných soudních a kontrolních institucí – Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu, úřadu ombudsmana a České obchodní inspekce – důvěřuje česká veřejnost relativně nejvíce České obchodní inspekci. Velmi vysoké a v čase poměrně stabilní důvěře se ovšem těší i ostatní sledované instituce. 

 


Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. ledna – 7. února 2008 (tj. před zahájením prezidentských voleb v parlamentu). Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1423 respondentů.

 


Společnost STEM pravidelně zjišťuje, jak česká populace důvěřuje soudním a kontrolním institucím. V letošním průzkumu uskutečněném na přelomu ledna a února byla zjišťována – stejně jako v minulých letech – důvěra občanů starších 18 let v následující soudní a kontrolní instituce: Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), úřad ombudsmana a Českou obchodní inspekci. Zkušenosti z výzkumů STEM dlouhodobě ukazují na vysokou důvěru obyvatel k nejvyšším soudním a kontrolním institucím a potvrzuje to i poslední výzkum. Relativně největší důvěru (78 %) mají lidé v Českou obchodní inspekci. Velmi vysoký kredit má u občanů také ombudsman Otakar Motejl (73 %) a  Nejvyšší kontrolní úřad (72 %). Nejvyšší soud a Ústavní soud požívají důvěry o něco nižší, přesto také poměrně vysoké (více než dvou třetin lidí).Pramen: STEM, Trendy 2/2008, 1423 respondentů starších 18 let


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce