Naše zjištění
14. 3. 2012

důvěra v institut ombudsmana a České obchodní inspekce

Úřadu ombudsmana důvěřují téměř čtyři pětiny obyvatel České republiky. Podobně vysoká je důvěra v Českou obchodní inspekci (77 %). Naproti tomu míra důvěry v Nejvyšší kontrolní úřad je výrazně nižší a v posledních třech letech se pohybuje kolem padesátiprocentní hranice.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY2/2012

VYDÁNO DNE 14.3.2012

INSTITUTU OMBUDSMANA A ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCI
DŮVĚŘUJE TÉMĚŘ 80 % OBČANŮ ČR

Úřadu ombudsmana důvěřují téměř čtyři pětiny obyvatel České republiky. Podobně vysoká je důvěra v Českou obchodní inspekci (77 %). Naproti tomu míra důvěry v Nejvyšší kontrolní úřad je výrazně nižší a v posledních třech letech se pohybuje kolem padesátiprocentní hranice.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 22. února – 3. března 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor
1096 respondentů.

V období působení prvního českého ombudsmanu Otakara Motejla se míra důvěryhodnosti této instituce postupně zvyšovala, až se stala respektovanou součástí ústavního systému, které důvěřuje naprostá většina občanů. Trend mírného posilování důvěry neustal ani po nástupu nového ombudsmana Pavla Varvařovského, který se ujal své funkce v září 2010. Aktuálně ombudsmanovi důvěřuje téměř 80 % občanů ČR a v širším spektru českých institucí představuje nejdůvěryhodnější úřad.

Jen mírně nižší je míra důvěry v Českou obchodní inspekci. V současnosti jí důvěřuje 77 %. Od mírného poklesu v letech 2009 – 2010 jde o postupný návrat na úroveň let 2005 – 2008.

Vývoj důvěryhodnosti Nejvyššího kontrolního úřadu je zcela odlišný. NKÚ se těšil řadu let vysoké důvěře lidí (zhruba 70%). Pravděpodobně pod vlivem událostí spjatých s hospodařením úřadu a se samotným prezidentem NKÚ Františkem Dohnalem důvěryhodnost této instituce na podzim roku 2009 prudce poklesla až k hranici 50 %. V aktuálním průzkumu STEM, realizovaném bezprostředně po odchodu Františka Dohnala z funkce prezidenta NKÚ, této instituci důvěřuje necelá polovina občanů.

„Důvěřujete následujícím institucím?“

Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce, ombudsman