Naše zjištění
26. 1. 2012

Důvěra v ČNB a v české banky

Téměř tříčtvrtinová většina české populace (72 %) má důvěru v Českou národní banku. Poněkud nižší, stále však většinový podíl lidí (61 %) důvěřuje bankám v naší zemi. Stejný podíl lidí uvádí, že většinu finančních prostředků domácnosti má uloženou právě v bance. Má je tam i téměř polovina těch, kteří bankám u nás nedůvěřují. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2012 VYDÁNO DNE 26. 1.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2012

VYDÁNO DNE 26. 1. 2012

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI DŮVĚŘUJE ČNB I BANKÁM OBECNĚ

Téměř tříčtvrtinová většina české populace (72 %) má důvěru v Českou národní banku. Poněkud nižší, stále však většinový podíl lidí (61 %) důvěřuje bankám v naší zemi. Stejný podíl lidí uvádí, že většinu finančních prostředků domácnosti má uloženou právě v bance. Má je tam i téměř polovina těch, kteří bankám u nás nedůvěřují.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 29. prosince 2011 až 9. ledna 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

STEM se v lednovém výzkumu vedle subjektivního hodnocení finanční situace domácností zaměřil rovněž na důvěryhodnost bankovních institucí. Výrazná většina české veřejnosti vyslovuje důvěru České národní bance. Bankám jako takovým většina lidí rovněž důvěřuje, ovšem podíl negativních odpovědí je mírně vyšší než v případě centrální banky.

Důvěra v ČNB a banky obecně

Pramen: STEM, Trendy 1/2012, 1258 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace