Naše zjištění
14. 2. 2013

Důvěra v ČNB a banky obecně

Téměř tříčtvrtinová většina české populace (71 %) má důvěru v Českou národní banku. Celkově bankám v naší zemi důvěřuje třípětinová většina lidí (60 %). Mírně nadpoloviční podíl občanů (57 %) uvádí, že má většinu finančních prostředků domácnosti uloženou v bance. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2013 VYDÁNO DNE 12.2.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2013

VYDÁNO DNE 12.2. 2013

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI STEJNĚ JAKO PŘED ROKEM DŮVĚŘUJE ČNB I BANKÁM OBECNĚ

 

Téměř tříčtvrtinová většina české populace (71 %) má důvěru v Českou národní banku. Celkově bankám v naší zemi důvěřuje třípětinová většina lidí (60 %). Mírně nadpoloviční podíl občanů (57 %) uvádí, že má většinu finančních prostředků domácnosti uloženou v bance.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4. až 11. ledna 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1119 respondentů.

STEM se v lednovém výzkumu zaměřil rovněž na důvěryhodnost bankovních institucí. Výrazná většina české veřejnosti vyslovuje důvěru České národní bance. Potvrzuje se tak zjištění z jiných průzkumů STEM, ze kterých vyplývá, že Česká národní banka patří v posledních letech k nejdůvěryhodnějším institucím veřejného života u nás (spolu s ombudsmanem a Českou obchodní inspekcí).

Bankám jako takovým většina lidí také důvěřuje, ovšem podíl negativních odpovědí je mírně vyšší než v případě centrální banky (nedůvěra v banky: 40 %, ČNB: 29 %).

Uvedené otázky STEM zařadil do výzkumu již v lednu 2012. Z následujícího grafu je zřejmé, že míra důvěryhodnosti bankovních institucí je v meziročním srovnání naprosto stabilní.

Důvěra v ČNB a banky obecně

Pramen: STEM, Trendy 1/2012, 1/2013

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
banka, ČNB, důvěra