Naše zjištění
25. 2. 2011

Důvěra v bezpečnostní instituce

Důvěra našich občanů v bezpečnostní instituce se za poslední rok prakticky nezměnila. Vysokou důvěru (nad 60 %) má česká armáda, nadpoloviční důvěru si udržuje Policie ČR. Důvěra v NATO kolísá kolem hranice 55 % již od doby našeho vstupu do Aliance a vysoko, okolo 75 %, se udržuje důvěra našich občanů v Interpol. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2011 VYDÁNO DNE 25. 2.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2011

VYDÁNO DNE 25. 2. 2011

ČESKÉ ARMÁDĚ DŮVĚŘUJE PŘES 60 % OBČANŮ,

POLICII VÍCE NEŽ POLOVINA LIDÍ.

Důvěra našich občanů v bezpečnostní instituce se za poslední rok prakticky nezměnila. Vysokou důvěru (nad 60 %) má česká armáda, nadpoloviční důvěru si udržuje Policie ČR. Důvěra v NATO kolísá kolem hranice 55 % již od doby našeho vstupu do Aliance a vysoko, okolo 75 %, se udržuje důvěra našich občanů v Interpol.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 28. ledna – 4. února 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1246 respondentů.

Mezi domácími bezpečnostními institucemi se nejvyšší důvěře stále těší Armáda České republiky, které nyní projevují důvěru necelé dvě třetiny lidí (63 %). Policii ČR důvěřuje více než polovina (54 %). Co se týče mezinárodních bezpečnostních institucí, mezinárodní kriminální policie Interpol má důvěru 75 % obyvatel,  Severoatlantická aliance 55 %.

Pramen: STEM, Trendy 2/2011, 1246 respondentů starších 18 let

Armáda České republiky si důvěru občanů získávala postupně v průběhu druhé poloviny 90. let. Ke konci roku 2000 jí důvěřovaly necelé dvě třetiny lidí a tuto míru důvěry si v podstatě, i přes občasné výkyvy, zachovala až do současnosti. Od roku 2006 docházelo k postupnému poklesu důvěry, který se zastavil v únoru 2008. Počínaje druhou polovinou roku 2008 se důvěra v Armádu ČR začala opět přibližovat k dvoutřetinové hladině a v roce 2009 ji přesáhla, a to na své historicky nejvyšší míře – 69 %. Následoval opět  mírný pokles a stabilizace kolem současné hodnoty (63 %).

Důvěra v Armádu ČR se neliší s ohledem na sociodemografické ukazatele.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
bezpečnost, důvěra, instituce