Naše zjištění
23. 10. 2007

Důvěra v bezpečnostní instituce

Z pěti aktuálně sledovaných domácích i mezinárodních bezpečnostních institucí se největší důvěře občanů ČR těší Interpol následovaný NATO a Armádou ČR. Ačkoliv Policii ČR důvěřuje v aktuálním průzkumu necelá polovina občanů (47 %), ve srovnání s předešlými roky zaznamenala jistý nárůst kreditu. Poprvé byla do výzkumu zařazena i městská policie, která se těší důvěře 40 % obyvatel starších 18 let.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2007

DŮVĚRA V POLICII NA TŘÍLETÉM MAXIMU

Z pěti aktuálně sledovaných domácích i mezinárodních bezpečnostních institucí se největší důvěře občanů ČR těší Interpol následovaný NATO a Armádou ČR. Ačkoliv Policii ČR důvěřuje v aktuálním průzkumu necelá polovina občanů (47 %), ve srovnání s předešlými roky zaznamenala jistý nárůst kreditu. Poprvé byla do výzkumu zařazena i městská policie, která se těší důvěře 40 % obyvatel starších 18 let.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 1. – 8. 10. 2007 na souboru 1280 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Z aktuálního výzkumu STEM, který zjišťuje názory české veřejnosti na důvěryhodnost bezpečnostních a obranných institucí, vyplývá, že z domácích zkoumaných bezpečnostních institucí se nejvyšší důvěře těší armáda, které důvěřují tři pětiny (60 %) občanů starších 18 let. O něco méně důvěry projevují lidé Policii ČR, které důvěřuje necelá polovina (47 %) obyvatel. Poprvé byla do výzkumu zahrnuta i městská policie, která požívá důvěry 40 % občanů.

Pramen: STEM, Trendy 2007/10, 1280 respondentů

Důvěryhodnost armády u občanů od první poloviny devadesátých značně vzrostla a nyní se drží na poměrně vysoké úrovni. Policii ČR v současnosti důvěřuje necelá polovina obyvatel, což je ve srovnání s předchozími lety, kdy důvěra v ní byla setrvale kolem dvoupětinového podílu, jisté zlepšení, i když její kredit v letech 2002 a 2003 byl ještě o něco vyšší. Podobně jako v případě armády, i české policii důvěřoval na začátku devadesátých let mnohem menší podíl obyvatel, než je tomu dnes. Jak je vidět z časového srovnání, armáda má po dobu měření vždy o něco vyšší kredit u občanů než policie.

Pramen: STEM, Trendy 1994/12 – 2007/10

Pramen: STEM, Trendy 1994/12 – 2007/10

Již tradičně jsou kromě domácích bezpečnostních institucí zkoumány i mezinárodní, konkrétně NATO a Interpol. Severoatlantické alianci projevilo v aktuálním průzkumu důvěru 60 % občanů, Interpolu, který je setrvale nejdůvěryhodnější ze zkoumaných bezpečnostních institucí, dokonce 78 % obyvatel.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
bezpečnost, důvěra, instituce