Naše zjištění
27. 6. 2011

Důvěra občanům v naši policii a v soudy

Ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení důvěřuje 35 % lidí. Policii samotné důvěřuje zhruba polovina občanů (51 %), nezaujatosti soudů necelá třetina veřejnosti (30 %). Důvěra v dnešní policii od devadesátých let přes určité výkyvy postupně roste, důvěra v soudy se dlouhodobě příliš nemění, nicméně v posledních měsících zaznamenáváme pozastavení mírného poklesu.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/2011

VYDÁNO DNE 27. 6. 2011

DŮVĚRA V POLICII V POSLEDNÍCH TŘECH LETECH ROSTE, PROPAD DŮVĚRY V NEZAUJATOST SOUDŮ SE ZASTAVIL

Ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení důvěřuje 35 % lidí. Policii samotné důvěřuje zhruba polovina občanů (51 %), nezaujatosti soudů necelá třetina veřejnosti (30 %). Důvěra v dnešní policii od devadesátých let přes určité výkyvy postupně roste, důvěra v soudy se dlouhodobě příliš nemění, nicméně v posledních měsících zaznamenáváme pozastavení mírného poklesu. V soudy a policii důvěřují především příznivci ODS a TOP 09. Soudy v ČR odvádějí dobrou práci podle necelé třetiny obyvatel (29 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–10. 6. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

V letošním červnovém výzkumu se STEM poprvé zaměřil na obecnou důvěru ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení. V ty důvěřuje, jak z výsledků vyplývá, více jak třetina obyvatel (35 %). Dlouhodobě se STEM zabývá důvěrou v policii a hodnocením práce soudů. Poslední šetření ukazuje, že dnešní policii důvěřuje zhruba polovina občanů (51 %), zatímco zhruba osmina lidí (13 %) této instituci vyjádřila absolutní nedůvěru. Důvěra v nezaujatost soudů je výrazně nižší než důvěra v policii. Soudům důvěřuje necelá třetina lidí (30 %), zatímco necelá čtvrtina (23 %) v nezaujatost soudů zcela nedůvěřuje.

Pramen: STEM, Trendy 06/2011, 1244 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, policie, soudy