Naše zjištění
15. 10. 2008

Důvěra občanů ve správní úřady státu

Lidé stále nejvíce věří místním (městským a obecním) úřadům, které mají důvěru dvou třetin obyvatel (67 %). Krajským úřadům věří 60 % občanů a nejmenší důvěře se těší vláda ČR (24 %). Na státní a krajské úrovni se důvěra řídí především ideologickými měřítky –stranickými sympatiemi a politickou orientací na pravolevé škále.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2008

DŮVĚRA LIDÍ VE SPRÁVNÍ ÚŘADY NA VŠECH ÚROVNÍCH

SE OD ÚNORA 2008 MÍRNĚ SNÍŽILA.

Lidé stále nejvíce věří místním (městským a obecním) úřadům, které mají důvěru dvou třetin obyvatel (67 %). Krajským úřadům věří 60 % občanů a nejmenší důvěře se těší  vláda ČR (24 %). Na státní a krajské úrovni se důvěra řídí především ideologickými měřítky  –stranickými sympatiemi a politickou orientací na pravolevé škále. Na místní úrovni se lidé při hodnocení správních úřadů řídí spíše svou osobní zkušeností než ideologickými měřítky.

 

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM, které se  uskutečnilo ve dnech 1. – 7. 10. 2008 na souboru 1245 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

STEM se důvěrou lidí k vládě zabývá od roku 1997 a v roce 2003, tedy tři roky po vzniku nových krajů, začal do pravidelných šetření zařazovat také důvěru lidí v krajské a místní úřady. Následující graf  ilustruje, že nejvíce lidé věří úřadům na místní (obecní nebo městské) úrovni, které považují za důvěryhodné dvě třetiny populace. Poměrně vysoké míře důvěry se těší také krajské úřady (60 %). Naproti tomu důvěra ve členy ústřední vlády se v říjnu 2008 pohybuje jen na čtvrtinové hladině, takže 76 % Čechů členům současné vlády nedůvěřuje. Nelze také přehlédnout, že téměř třetina lidí vyjadřuje tuto nedůvěru v ústřední vládu velmi jednoznačně.

Pramen: STEM, Trendy 2008/10, 1245 respondentů

Vývoj (viz následující graf) ukazuje, že důvěra lidí v místní a krajské úřady je – na rozdíl od důvěry v ústřední vládu – poměrně stabilní. Pohybuje se kolem dvoutřetinové hladiny, v případě nejdůvěryhodnějších místních úřadů většinou nad ní. Důvěra veřejnosti v členy vlády je naproti tomu proměnlivější, protože v daleko větší míře reaguje na aktuální politické události. Vývoj v letošním roce je však nepříznivý pro úřady na všech správních úrovních. Od posledního šetření v únoru 2008 došlo k poklesu důvěry v místní i krajské úřadů a také pokles důvěryhodnosti vlády ČR, zaznamenávaný v šetřeních STEM od května minulého roku, i nadále pokračuje.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce