Naše zjištění
28. 2. 2011

Důvěra občanů ve finanční instituce

České národní bance důvěřují více než tři čtvrtiny občanů České republiky (77 %). Polovina české veřejnosti vyslovuje důvěru Mezinárodnímu měnovému fondu (49 %). Zatímco důvěra v ČNB je v posledních letech stabilně vysoká, důvěra v MMF kolísá a v poslední době se spíše snižuje.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2011

VYDÁNO DNE 28.2.2011

VEŘEJNOST MÁ SILNOU DŮVĚRU V ČESKOU NÁRODNÍ BANKU

České národní bance důvěřují více než tři čtvrtiny občanů České republiky (77 %). Polovina české veřejnosti vyslovuje důvěru Mezinárodnímu měnovému fondu (49 %). Zatímco důvěra v ČNB je v posledních letech stabilně vysoká, důvěra v MMF kolísá a v poslední době se spíše snižuje.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 28. ledna – 4. února 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1246 respondentů.

Česká národní banka má důvěru výrazné většiny českých občanů (77 %). Patří tak k nejdůvěryhodnějším institucím v naší zemi. Po letech, kdy důvěra v Českou národní banku ve výzkumech STEM kolísala, se od roku 2005 drží na stabilně vysoké úrovni. Aktuální výzkum potvrdil zjištění ze září loňského roku, kdy byla zjištěna nejvyšší míra důvěry v ČNB v historii jejího zkoumání. Světová ekonomická krize na jedné straně a změna na pozici guvernéra banky na straně druhé neovlivnily nikterak negativně míru důvěry v ČNB.

Mezinárodní měnový fond má výrazně nižší důvěru české veřejnosti než Česká národní banka. Této mezinárodní finanční instituci nyní důvěřuje polovina populace. Poslední výzkumy STEM navíc ukazují oslabování důvěryhodnosti MMF mezi občany, od února loňského roku se podíl lidí důvěřujících Mezinárodnímu měnovému fondu zmenšil z 59 % na současných 49 %.

„Důvěřujete následujícím institucím?“ (údaje v %)

Pramen: STEM, Trendy 2/2011, 1246 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce