Naše zjištění
30. 7. 2008

Důvěra občanů v policii ČR

Již více než čtyři roky se důvěra veřejnosti v policii drží kolem 40 %. Policejním vyšetřovatelům důvěřuje téměř polovina lidí (48 %). Důvěra v policii i v policejní vyšetřovatele závisí především na politických názorech lidí. Nejlepší vztah k policii mají pravicově orientovaní občané, především sympatizanti ODS, nejmenší důvěru jí projevují stoupenci KSČM.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2008/06-2

PRO VÍCE NEŽ POLOVINU OBČANŮ JE POLICIE STÁLE NEDŮVĚRYHODNOU INSTITUCÍ.

Již více než čtyři roky se důvěra veřejnosti v policii drží kolem 40 %. Policejním vyšetřovatelům důvěřuje téměř polovina lidí (48 %). Důvěra v policii i v policejní vyšetřovatele závisí především na politických názorech lidí. Nejlepší vztah k policii mají pravicově orientovaní občané, především sympatizanti ODS, nejmenší důvěru jí projevují stoupenci KSČM. Policie i její vyšetřovatelé jsou důvěryhodní zejména pro občany, kteří jsou spokojeni s fungováním demokracie a politických stran v naší zemi.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 13.–23. června 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1244 respondentů.

V letošním únorovém výzkumu STEM důvěřovalo policii 47 % lidí, o čtyři měsíce později poklesla důvěra na 42 %. Jednoznačnou důvěru projevuje policii pouze 5 % obyvatel, zato podíl lidí, kteří policii vůbec nevěří, je nejvyšší za poslední dva roky (17 %).

„Máte důvěru v naši dnešní policii?“

Pramen: STEM, Trendy 2008/6-2, 1244 respondentů

Po změně režimu v roce 1989 nebylo pro policii lehké přesvědčit občany o své důvěryhodnosti. Nadpoloviční důvěry mezi veřejností dosáhla tato instituce až na konci roku 2000 a tuto míru důvěryhodnosti si víceméně udržovala do podzimu 2004, kdy jsme zaznamenali pokles důvěryhodnosti na dvoupětinovou hladinu. Od podzimu loňského roku se důvěra v policii zvýšila a ještě v únoru 2008 se držela těsně pod padesáti procenty. Šlo však jen o krátkodobý vzestup, protože v první polovině června 2008 podíl lidí důvěřujících policii opět poklesl na 42 %. V dlouhodobé perspektivě (od roku 1994) se důvěra občanů v policii sice zvýšila, podíváme-li se však na vývoj za poslední čtyři roky, vidíme, že podíl lidí, kteří si zachovávají nedůvěřivý vztah k policii, je stále vyšší než podíl občanů, kteří mají k této instituci kladný vztah.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, policie