Naše zjištění
11. 8. 2010

Důvěra občanů v nejvyšší ústavní instituce

Poslanecká sněmovna i senát vstupují do volebního roku s nízkou, zhruba čtvrtinovou důvěrou občanů. Vzestup jejich kreditu v době českého předsednictví Evropské unii byl skutečně jen přechodný. Naproti tomu důvěra lidí v hlavu státu je trvale vysoká, prezidentovi věří tři čtvrtiny Čechů.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 2/2010

PREZIDENTOVI DŮVĚŘUJÍ TŘI ČTVRTINY LIDÍ,
KOMORÁM PARLAMENTU ZHRUBA ČTVRTINA

Poslanecká sněmovna i senát vstupují do volebního roku s nízkou, zhruba čtvrtinovou důvěrou občanů. Vzestup jejich kreditu v době českého předsednictví Evropské unii byl skutečně jen přechodný. Naproti tomu důvěra lidí v hlavu státu je trvale vysoká, prezidentovi věří tři čtvrtiny Čechů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 15.-22. února 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1240 respondentů.

Blížící se termín řádných parlamentních voleb nezměnil zásadním způsobem důvěru našich občanů v nejvyšší ústavní instituce. Prezidentovi věří tři čtvrtiny lidí, komorám parlamentu asi čtvrtina. Důvěra v poslaneckou sněmovnu je jen o málo vyšší než v senát.

Pramen: STEM, Trendy 2/2010, 1240 respondentů starších 18 let

Důvěra v „instituci prezidenta“ je v Česku tradičně vysoká, za celou dobu působení Václava Klause v nejvyšším úřadu (od roku 2003) je velmi stabilní a pohybuje se kolem 70 %.

Důvěra v horní komoru parlamentu byla v prvních letech po jeho naplnění (po roce 1996) mimořádně nízká, časem si senát v očích lidí trochu polepšil, přesto je stále považován významnou skupinou občanů za komoru slabou, anebo dokonce zbytečnou.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce