Naše zjištění
7. 11. 2008

Důvěra občanů v nejvyšší soudní a kontrolní instituce

Z šesti aktuálně sledovaných soudních a kontrolních institucí – Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu, úřadu ombudsmana a České obchodní inspekce – důvěřuje česká veřejnost relativně nejvíce České obchodní inspekci. Velmi vysoké a v čase poměrně stabilní důvěře se ovšem těší i ostatní sledované instituce.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2008

Z KONTROLNÍCH A SOUDNÍCH INSTITUCÍ MAJÍ NEJVYŠŠÍ KREDIT ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE A OMBUDSMAN

Z šesti aktuálně sledovaných soudních a kontrolních institucí – Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu, úřadu ombudsmana a České obchodní inspekce – důvěřuje česká veřejnost relativně nejvíce České obchodní inspekci. Velmi vysoké a v čase poměrně stabilní důvěře se ovšem těší i ostatní sledované instituce. 

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 29. 9.  – 7. 10. 2008 na souboru 1245 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Společnost STEM pravidelně zjišťuje, jak česká populace důvěřuje soudním a kontrolním institucím. V průzkumu uskutečněném na počátku října byla zjišťována – stejně jako v minulých letech – důvěra občanů starších 18 let v následující soudní a kontrolní instituce: Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), Nejvyšší správní soud (zařazen do výzkumu nyní poprvé), úřad ombudsmana a Českou obchodní inspekci. Zkušenosti z výzkumů STEM dlouhodobě ukazují na vysokou důvěru obyvatel k nejvyšším soudním a kontrolním institucím a potvrzuje to i poslední výzkum. Relativně největší důvěru (78 %) mají lidé v Českou obchodní inspekci. Velmi vysoký kredit má u občanů také ombudsman (75 %). Na dalších příčkách se s mírným odstupem umístily Nejvyšší kontrolní úřad (66 %), Nejvyšší soud (64 %) či Ústavní soud (62 %). Nově zařazená instituce – Nejvyšší správní soud – požívá důvěry relativně nejnižší, přesto také poměrně vysoké (přibližně tří pětin lidí). Rezervovanější hodnocení je v tomto případě zřejmě způsobeno menší informovaností o činnosti NSS.

Pramen: STEM, Trendy 2008/10, 1245 respondentů

Vysoký kredit, který občané přisuzují nejvyšším soudním a kontrolním institucím České republiky, je patrný také v dlouhodobém pohledu. Ten ukazuje, že vysoká důvěra v tyto instituce je velice stabilní (Česká obchodní inspekce) nebo přes náhodnou rozkolísanost mírně oslabuje (Nejvyšší soud) či posiluje (úřad ombudsmana), případně je přes určitou rozkolísanost poměrně stabilní (Ústavní soud, NKÚ).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce