Naše zjištění
20. 3. 2014

Důvěra občanů v kontrolní instituce

Úřadu ombudsmana důvěřují tři čtvrtiny obyvatel České republiky

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2014

VYDÁNO DNE 20. 3. 2014

OMBUDSMANOVI A ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCI DŮVĚŘUJÍ STABILNĚ ZHRUBA TŘI ČTVRTINY LIDÍ, NKÚ DVĚ TŘETINY LIDÍ.

Úřadu ombudsmana důvěřují tři čtvrtiny obyvatel České republiky (75 %). Podobně vysoká je důvěra v Českou obchodní inspekci (77 %). Nejvyššímu kontrolnímu úřadu důvěřují dvě třetiny našich občanů.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5. až 12. února 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1102 respondentů.

V období působení prvního českého ombudsmana Otakara Motejla se míra důvěryhodnosti této instituce postupně zvyšovala, až se stala respektovanou součástí ústavního systému, které důvěřuje zhruba tříčtvrtinová většina občanů. Kredit neztratila ani po nástupu dalšího ombudsmana Pavla Varvařovského, který funkci vykonával od září 2010 do prosince 2013. Novým veřejným ochráncem práv se stala 18. 2. 2014 Anna Šabatová (aktuální průzkum však proběhl ještě před jejím zvolením). Důvěra ve veřejného ochránce práv se stabilně drží kolem hranice 75 %, až na mírný výkyv v únoru loňského roku, kdy důvěra v ombudsmana vyšplhala na historicky nejvyšší hodnotu 83 %. Aktuálně ombudsmanovi důvěřují tři čtvrtiny občanů ČR.

Velmi podobná je i míra důvěry v Českou obchodní inspekci. V současnosti jí věří 77 % lidí. Od poklesu v letech 2009-2010 jde o postupný návrat na úroveň let 2005-2008. ČOI spolu s úřadem veřejného ochránce práv tak patří mezi nejdůvěryhodnější české instituce.

Vývoj důvěryhodnosti Nejvyššího kontrolního úřadu je odlišný. NKÚ se těšil řadu let vysoké důvěře lidí (kolem 70%). Pravděpodobně pod vlivem událostí okolo hospodaření úřadu a bývalého prezidenta F. Dohnala důvěryhodnost této instituce na podzim roku 2009 prudce poklesla až k hranici 50 %, na které se pohybovala až do Dohnalova odchodu z funkce v roce 2012. V březnu 2013 se prezidentem NKÚ stal dosavadní viceprezident Miloslav Kala. Po této změně se důvěryhodnost NKÚ zvýšila až na dvě třetiny. V aktuálním průzkumu STEM této instituci důvěřuje celkem 66 % občanů.

„Důvěřujete následujícím institucím?“

Pramen: STEM, Trendy 2/2014, 1102 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, kontrolní úřad, ombudsman