Naše zjištění
10. 3. 2014

Důvěra občanů v EU a Evropský parlament

Evropské unii nyní důvěřuje 34 % občanů ČR, což je z dlouhodobého hlediska vůbec nejnižší zjištěná hodnota. Nízká je i důvěra našich občanů v Evropský parlament, kterému důvěřuje necelá třetina lidí (30 %). Nedůvěru k Evropské unii i k Evropskému parlamentu vyjadřují častěji občané starší, lidé se vzděláním bez maturity, občané hůře materiálně zajištění, stoupenci KSČM a Úsvitu.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2014

VYDÁNO DNE 10. 3. 2014

DŮVĚRA OBČANŮ V EVROPSKOU UNII I EVROPSKÝ PARLAMENT SE NADÁLE SNIŽUJE.

Evropské unii nyní důvěřuje 34 % občanů ČR, což je z dlouhodobého hlediska vůbec nejnižší zjištěná hodnota. Nízká je i důvěra našich občanů v Evropský parlament, kterému důvěřuje necelá třetina lidí (30 %). Nedůvěru k Evropské unii i k Evropskému parlamentu vyjadřují častěji občané starší, lidé se vzděláním bez maturity, občané hůře materiálně zajištění, stoupenci KSČM a Úsvitu. Nízká míra důvěry v evropské instituce může nepříznivě ovlivnit zájem občanů o květnové volby do Evropského parlamentu.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5. až 12. února 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1102 respondentů.

Pravidelný průzkum STEM zaměřený na důvěryhodnost českých i mezinárodních institucí přináší rovněž informace o důvěře občanů v instituce „evropského řádu“. Evropské unii důvěřuje třetina dotázaných obyvatel České republiky (34 %). Důvěra v Evropský parlament je mírně nižší (30 %). Evropské instituce tedy v kontextu ostatních zkoumaných institucí patří k méně důvěryhodným.

Důvěra v EU a Evropský parlament

„Důvěřujete následujícím institucím?“ (%)

Pramen: STEM, Trendy 2/2014, 1102 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
důvěra, Evropská unie, Evropský parlament