Naše zjištění
21. 10. 2015

Důvěra občanů v bezpečnostní instituce září 2015

České armádě důvěřuje dvoutřetinová většina veřejnosti (68 %). V policii má důvěru poněkud nižší podíl občanů, ovšem stále ještě většinový (57 %). V situaci, kdy se na politické i mediální rovině řeší schopnost naší země ubránit bezpečnost českých občanů v souvislosti s migrační vlnou, je důležité, že většina veřejnosti našim bezpečnostním institucím věří a míra jejich důvěryhodnosti se významně neoslabuje.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2015

vydáno dne 21. 10. 2015

DŮVĚRA V ČESKÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTITUCE JE V POPULACI STABILNĚ VYSOKÁ

České armádě důvěřuje dvoutřetinová většina veřejnosti (68 %). V policii má důvěru poněkud nižší podíl občanů, ovšem stále ještě většinový (57 %). V situaci, kdy se na politické i mediální rovině řeší schopnost naší země ubránit bezpečnost českých občanů v souvislosti s migrační vlnou, je důležité, že většina veřejnosti našim bezpečnostním institucím věří a míra jejich důvěryhodnosti se významně neoslabuje.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 18. až 28. září 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 925 respondentů.

STEM sleduje již od začátku devadesátých let, jakou důvěru mají čeští občané v naši armádu a policii. Podle posledního průzkumu uskutečněného v druhé polovině září mají více než dvě třetiny občanů důvěru v armádu a více než polovina veřejnosti důvěřuje naší policii.

Důvěra v armádu a policii

Pramen: STEM, Trendy 9/2015, 925 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
armáda, bezpečnost, důvěra, instituce