Naše zjištění
6. 3. 2014

Důvěra občanů v bezpečnostní instituce

Důvěra našich občanů v armádu, státní a městskou policii se od roku 2012 zvyšovala a v průzkumu v září 2013 dosáhla nejvyšších hodnot od počátku časových řad STEM. Aktuální únorový průzkum další zvýšení míry důvěryhodnosti ukázal již pouze u městské policie, důvěra v armádu a státní policii zůstala na stejných hodnotách.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2014

VYDÁNO DNE 6. 3. 2014

DŮVĚRA V ARMÁDU I POLICII ČR SE DRŽÍ NA VYSOKÉ ÚROVNI

Důvěra našich občanů v armádu, státní a městskou policii se od roku 2012 zvyšovala a v průzkumu v září 2013 dosáhla nejvyšších hodnot od počátku časových řad STEM. Aktuální únorový průzkum další zvýšení míry důvěryhodnosti ukázal již pouze u městské policie, důvěra v armádu a státní policii zůstala na stejných hodnotách. Armádě ČR tedy důvěřuje 76 % občanů, Policii ČR 64 %, městské policii 57 %. Téměř stoprocentní je dlouhodobě důvěra v Hasičský záchranný sbor ČR. Interpolu důvěřuje stále vysoký podíl lidí (71 %) a Severoatlantické alianci věří mírně nadpoloviční většina občanů (55 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5. až 12. února 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1102 respondentů.

STEM již zhruba dvacet let monitoruje vývoj důvěry české veřejnosti v domácí i mezinárodní bezpečnostní instituce. Následující text přináší aktuální výsledky z únorového průzkumu spolu se zhodnocením dlouhodobého vývoje. Hasičský záchranný sbor ČR se trvale těší téměř stoprocentní důvěře veřejnosti (v únorovém průzkumu mu vyslovilo důvěru 95 % občanů). Druhou nejdůvěryhodnější bezpečnostní institucí je Armáda ČR. Důvěřuje ji tříčtvrtinová většina obyvatel (76 %). Policii ČR vyslovuje důvěru 64 % a městské policii 57 % občanů. Ze zkoumaných mezinárodních bezpečnostních institucí lidé více důvěřují Interpolu (71 %) než NATO (55 %).

Důvěra v domácí a mezinárodní bezpečnostní instituce

„Důvěřujete následujícím institucím?“ (%)

Pramen: STEM, Trendy 2/2014, 1102 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
armáda, bezpečnost, důvěra, NATO