Naše zjištění
26. 9. 2012

Důvěra občanů v bezpečnostní instituce

České armádě věří 69 % občanů, což je o 5 procentních bodů více než v únoru a znamená to vyrovnání dosud nejvyšší naměřené hodnoty. Důvěra v Policii ČR vzrostla o 8 procentních bodů na 60 %, stejně tak i důvěra v obecní či městskou policii na 53 %. Oba tyto výsledky jsou nejlepší od počátku sledování.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2012

VYDÁNO DNE 26. 9. 2012

POLICII I ARMÁDĚ VĚŘÍ NEJVÍCE LIDÍ V HISTORII SAMOSTATNÉ ČR

České armádě věří 69 % občanů, což je o 5 procentních bodů více než v únoru a znamená to vyrovnání dosud nejvyšší naměřené hodnoty. Důvěra v Policii ČR vzrostla o 8 procentních bodů na 60 %, stejně tak i důvěra v obecní či městskou policii na 53 %. Oba tyto výsledky jsou nejlepší od počátku sledování. Zvýšení kreditu ozbrojených složek státu svědčí zřejmě o tom, že veřejnost pozitivně vnímá jejich profesionální činnost v poslední době. Důvěra v NATO kolísá kolem hranice 55 % již od doby našeho vstupu do Aliance. Vysoko, nad 70 %, se udržuje důvěra občanů v Interpol.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. srpna až 5. září 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1205 respondentů.

Mezi domácími bezpečnostními institucemi se nejvyšší důvěře stále těší Armáda České republiky, které nyní projevují důvěru zhruba dvě třetiny lidí (69 %). Policii ČR důvěřuje 60 %, městské či obecní policii 53 % občanů. (Dotazování probíhalo v době, kdy náčelníkem Generálního štábu AČR byl krátce gen. Petr Pavel a kdy nastupoval nový policejní prezident Martin Červíček; proběhlo ještě před vypuknutím tzv. metanolové aféry.) Co se týče mezinárodních bezpečnostních institucí, mezinárodní kriminální policie Interpol má důvěru 74 % obyvatel,  Severoatlantická aliance 54 %.

Důvěra v domácí a mezinárodní bezpečnostní instituce

"Důvěřujete následujícím institucím?"

Pramen: STEM, Trendy 9/2012, 1205 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
bezpečnost, důvěra, instituce