Naše zjištění
15. 10. 2009

Důvěra občanů v bezpečnostní instituce

Z domácích bezpečnostních institucí je v očích veřejnosti nejdůvěryhodnější česká armáda, jejíž důvěra se v roce 2009 drží stabilně na 69 %. Policii ČR důvěřuje přibližně polovina (52 %) lidí. Vysoký kredit má mezi občany České republiky mezinárodní kriminální policie Interpol, které důvěřuje 78 % lidí. Nadpoloviční důvěru občanů (59 %) si dlouhodobě zachovává také NATO.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2009

DŮVĚRA V ARMÁDU ČR SE V LETOŠNÍM ROCE DRŽÍ
NA HISTORICKÉM MAXIMU. DŮVĚŘUJE JÍ 69 % OBČANŮ.

Z domácích bezpečnostních institucí je v očích veřejnosti nejdůvěryhodnější česká armáda, jejíž důvěra se v roce 2009 drží stabilně na 69 %. Policii ČR důvěřuje přibližně polovina (52 %) lidí. Vysoký kredit má mezi občany České republiky mezinárodní kriminální policie Interpol, které důvěřuje 78 % lidí. Nadpoloviční důvěru občanů (59 %) si dlouhodobě zachovává také NATO. Současně v Armádu ČR a v NATO důvěřuje téměř polovina Čechů (48 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 18.-25. září 2009. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1256 respondentů.

Mezi domácími bezpečnostními institucemi se nejvyšší důvěře těší Armáda České republiky, které projevují důvěru zhruba dvě třetiny lidí (69 %). Policii ČR důvěřuje přibližně polovina (52 %). Co se týče mezinárodních bezpečnostních institucí, mezinárodní kriminální policie Interpol má důvěru 78 % obyvatel,  Severoatlantická aliance 59 %.

Pramen: STEM, Trendy 2009/9, 1256 respondentů

Armáda České republiky si důvěru občanů získávala postupně v průběhu druhé poloviny 90. let. Ke konci roku 2000 jí důvěřovaly necelé dvě třetiny lidí a tuto míru důvěry si v podstatě, i přes občasné výkyvy směrem dolů, zachovala až do současnosti. Od roku 2006 docházelo k postupnému poklesu důvěry, který se zastavil v únoru 2008. Počínaje druhou polovinou roku 2008 se důvěra v Armádu ČR začala opět přibližovat k dvoutřetinové hladině. V posledním roce se zdá být důvěra v armádu stabilizovaná, a to na své historicky nejvyšší míře – 69 %. Důvěra v Armádu ČR se neliší s ohledem na sociodemografické ukazatele.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
bezpečnost, důvěra, instituce