Naše zjištění
13. 10. 2009

Důvěra občanů ČR v kontrolní instituce

Ze tří aktuálně sledovaných kontrolních institucí – Nejvyššího kontrolního úřadu, úřadu ombudsmana a České obchodní inspekce – důvěřuje česká veřejnost relativně nejvíce ombudsmanovi (72 %) či České obchodní inspekci (68 %). Míra důvěry ve všechny tři sledované instituce od minulého měření poklesla, nejvýznamněji u NKÚ, kterému v současné době důvěřuje mírně nadpoloviční většina lidí.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2009

DŮVĚRA V NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD JE NA HISTORICKÉM MINIMU. VĚŘÍ MU 53 % LIDÍ.

Ze tří aktuálně sledovaných kontrolních institucí – Nejvyššího kontrolního úřadu, úřadu ombudsmana a České obchodní inspekce – důvěřuje česká veřejnost relativně nejvíce ombudsmanovi (72 %) či České obchodní inspekci (68 %). Míra důvěry ve všechny tři sledované instituce od minulého měření poklesla, nejvýznamněji u NKÚ, kterému v současné době důvěřuje mírně nadpoloviční většina lidí. Hodnocení důvěryhodnosti kontrolních institucí je z hlediska sociodemografických ukazatelů vzácně univerzální, odlišnosti nalézáme jen podle stranických preferencí respondentů.

 Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 18.–25. 9. 2009 na souboru 1256 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Společnost STEM pravidelně zjišťuje, jak česká populace důvěřuje kontrolním institucím. Zkušenosti z těchto výzkumů ukazují na dlouhodobě vysokou důvěru obyvatel ke kontrolním institucím a potvrzuje to i poslední šetření. Relativně největší důvěru (72 %) mají lidé v úřad ombudsmana, vysoké důvěře se těší také Česká obchodní inspekce (68 %).  Mírná většina lidí (53 %) důvěřuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

Pramen: STEM, Trendy 2009/9, 1256 respondentů

Důvěra ve všechny tři sledované kontrolní instituce doznala od posledních naměřených údajů více či méně výrazný pokles. Relativně nejméně poklesla důvěra v ombudsmana. Jedná se spíše o náhodný výkyv, který nenarušuje velmi dobré a v čase relativně stálé hodnocení důvěryhodnosti této instituce. Ombudsmanovi věří od roku 2006 stabilně více než 70 % populace.

Významněji poklesl kredit České obchodní inspekci (od posledního měření v únoru tohoto roku o 8 procentních bodů), především ale pak Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (od posledního měření v únoru tohoto roku o 19 procentních bodů). Příčiny takového poklesu důvěry výzkum jednoznačně identifikovat nedokáže. Můžeme se jen domnívat, že jedním z faktorů jsou obecné horší nálady a obavy lidí z prohlubující se ekonomické krize. Svou roli  v případě NKÚ pravděpodobně sehrála medializovaná aféra ohledně chyb v hospodaření úřadu.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce