Naše zjištění
22. 5. 2007

Důvěra lidí v nejvyšší soudní a kontrolní instituce

Důvěra lidí v nejvyšší soudní a kontrolní instituce je poměrně vysoká. Přibližně tři čtvrtiny občanů deklarují důvěru v Českou obchodní inspekci, ombudsmana, Nejvyšší kontrolní úřad nebo Nejvyšší soud. Zhruba dvě třetiny občanů chovají důvěru k Ústavnímu soudu. Vyšší kredit mají zejména kontrolní instituce, zvláště Česká obchodní inspekce a ombudsman, jimž projevuje naprostou důvěru přibližně čtvrtina občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2007

NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ A KONTROLNÍ INSTITUCE SE TĚŠÍ ZNAČNÉ DŮVĚŘE OBYVATEL ČR.

Důvěra lidí v nejvyšší soudní a kontrolní instituce je poměrně vysoká. Přibližně tři čtvrtiny občanů deklarují důvěru v Českou obchodní inspekci, ombudsmana, Nejvyšší kontrolní úřad nebo Nejvyšší soud. Zhruba dvě třetiny občanů chovají důvěru k Ústavnímu soudu. Vyšší kredit mají zejména kontrolní instituce, zvláště Česká obchodní inspekce a ombudsman, jimž projevuje naprostou důvěru přibližně čtvrtina občanů. Názory na kontrolní instituce jsou také mnohem univerzálnější, v názorech na soudní instituce se lidé více diferencují podle věku, vzdělání a majetkového zajištění.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 2.–10. 5. 2007 na souboru 1219 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Společnost STEM ve svých pravidelných výzkumech Trendy zjišťuje, nakolik česká populace důvěřuje soudním a kontrolním institucím. V aktuálním průzkumu uskutečněném počátkem května byla zjišťována – stejně jako v minulých letech – důvěra občanů starších 18 let v následující soudní a kontrolní instituce: Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší kontrolní úřad, úřad Veřejného ochránce práv (ombudsmana) a Českou obchodní inspekci. Z výsledků výzkumu plyne, že relativně největší důvěru občanů požívá Česká obchodní inspekce, které důvěřují více než tři čtvrtiny (79 %) obyvatel. K tříčtvrtinovému podílu se přibližují i tři další instituce: ombudsman (73 %), Nejvyšší kontrolní úřad (71 %) a Nejvyšší soud (71 %). Nejmenší, ale i tak většinové důvěře se těší Ústavní soud (67 % kladných odpovědí). Je zajímavé, že z nejvyšších soudních a kontrolních institucí občané nejčastěji důvěřují právě institucím kontrolním, zejména České obchodní inspekci a ombudsmanovi. O poměrně silné důvěře ve jmenované instituce svědčí především významný podíl odpovědí „určitě ano“, který se pohybuje kolem čtvrtiny.

Pramen: STEM, Trendy 2007/05, 1219 respondentů

Výsledky výzkumů STEM ukazují na dlouhodobě vysokou důvěru obyvatel k nejvyšším soudním a kontrolním institucím. Tato značná důvěra je v časovém vývoji poměrně stabilní, zejména v období posledních dvou let.

Pramen: STEM, série Trendy 2001 – 2007

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce, soudy