Naše zjištění
23. 5. 2007

Důvěra lidí v bezpečnostní instituce

Armáda České republiky si udržuje důvěru více než 60 % lidí. Důvěra ve státní policii je řádově o dvacet procentních bodů nižší. Stabilní je také důvěra v Severoatlantickou alianci, která se pohybuje již deset let kolem 55 %. Vysoký kredit má Interpol, jemuž věří skoro 80 % Čechů.

Informace z výzkumu STEM Trendy 5/2007

Armádě věří lidé stále více než policii

Armáda České republiky si udržuje důvěru více než 60 % lidí. Důvěra ve státní policii je řádově o dvacet procentních bodů nižší. Stabilní je také důvěra v Severoatlantickou alianci, která se pohybuje již deset let kolem 55 %. Vysoký kredit má Interpol, jemuž věří skoro 80 % Čechů.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. května 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

Názory na bezpečnostní instituce, ať již domácí (Armáda ČR, Policie ČR), anebo mezinárodní (NATO, Interpol) se v posledních dvou letech nijak významně nemění. Armádě ČR věří přes 60 % lidí (nyní 62 %), Policii ČR zhruba 40 % (nyní 43 %) občanů, Severoatlantické alianci více než polovina (v současnosti 54 %) a Interpolu velká většina našich obyvatel (79 %). Ve všech hodnoceních převažují zřetelně opatrnější varianty (spíše ano, spíše ne), jen řádově pětina dotázaných uvádí rozhodné stanovisko.

 

Pramen: STEM, Trendy 5/2007, 1219 respondentů starších 18 let

     Pramen: STEM, Trendy 1994-2007

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
armáda, bezpečnost, důvěra, instituce