Naše zjištění
8. 10. 2010

Důvěra Evropské unii a Evropskému parlamentu a spokojenost s naším členstvím v EU

S členstvím ČR v EU je v současnosti spokojena přibližně polovina Čechů (52 %). Spokojenější je mladá generace, lidé s maturitou a s vysokou školou a občané pravicově orientovaní, stoupenci TOP 09 a ODS. Důvěra v Evropskou unii se po vzepětí v loňském roce, v době začátku našeho předsednictví EU, stabilizovala na úrovni 53 %.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2010

VYDÁNO DNE 8. 10. 2010

DŮVĚRU EVROPSKÉ UNII VYJADŘUJE TĚSNÁ NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINA OBČANŮ, PŘIBLIŽNĚ STEJNĚ JE ROZŠÍŘENA I SPOKOJENOST S NAŠÍM ČLENSTVÍM V EU.

S členstvím ČR v EU je v současnosti spokojena přibližně polovina Čechů (52 %). Spokojenější je mladá generace, lidé s maturitou a s vysokou školou a občané pravicově orientovaní, stoupenci TOP 09 a ODS. Důvěra v Evropskou unii se po vzepětí v loňském roce, v době začátku našeho předsednictví EU, stabilizovala na úrovni 53 %. Obdobně se vyvíjela i důvěra v Evropský parlament (nyní 44 %). Nedůvěra k EU i k Evropskému parlamentu převažuje mezi občany ve věku od 60 let, mezi lidmi se vzděláním bez maturity, mezi občany špatně materiálně zajištěnými a mezi lidmi levicově orientovanými, především mezi stoupenci KSČM.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.–13. září 2010. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1228 respondentů.

Zářijové pravidelné šetření STEM se zabývalo i otázkami důvěry v Evropskou unii a Evropský parlament a spokojenosti s naším členstvím v Evropské unii. Aktuální výsledky výzkumu ukazují, že s členstvím ČR v EU je spokojena přibližně polovina Čechů, přičemž většina z nich vyjadřuje své uspokojení opatrně – 41 % lidí uvedlo, že je „spíše“ spokojeno.

„Jste Vy osobně celkově spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“

Pramen: STEM, Trendy 09/2010, 1228 respondentů starších 18 let

Názory veřejnosti diferencuje věk, vzdělání, materiální situace a politická orientace. Nejvíce je s naším členstvím spokojena mladá generace (do 29 let – 63 % spokojených) a lidé s úplným středoškolským (56 %) a s vysokoškolským vzděláním (64 %). Spokojenost vyjadřují častěji lidé s dobrým materiálním standardem (66 %), zatímco mezi lidmi, kteří pokládají své materiální zajištění za špatné, je podíl spokojených výrazně nižší (36 %). Nejčastěji jsou s naším členstvím v EU spokojeni lidé pravicově zaměření, především z řad příznivců TOP 09 (76 %) a ODS (73 %). Zhruba na průměru je podíl spokojených mezi příznivci VV (55 %). Kupodivu podprůměrná je spokojenost mezi stoupenci proevropsky orientované sociální demokracie (41 %), naopak nepřekvapí, že mezi sympatizanty KSČM, která se profiluje spíše euroskepticky, dosahuje podíl spokojených sotva třetinové úrovně (32 %).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
důvěra, Evropská unie