Naše zjištění
4. 10. 2010

Důvěra domácím i mezinárodním bezpečnostním institucím

Z domácích bezpečnostních institucí je v očích veřejnosti nejdůvěryhodnější česká armáda, jejíž důvěra se už dva roky drží nad šedesáti procenty, ovšem v posledním roce mírně klesá na současných 62 %. Policii ČR důvěřuje více než polovina lidí (nyní 56 %), trend je však naopak lehce vzestupný. Vysoký kredit má mezi občany České republiky mezinárodní kriminální policie Interpol, které důvěřuje 75 % lidí.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2010

VYDÁNO DNE 1. 10. 2010

ZATÍMCO DŮVĚRA V ARMÁDU ČR V POSLEDNÍM ROCE KLESÁ, POLICIE ČR SI U OBČANŮ MÍRNĚ POLEPŠILA.

Z domácích bezpečnostních institucí je v očích veřejnosti nejdůvěryhodnější česká armáda, jejíž důvěra se už dva roky drží nad šedesáti procenty, ovšem v posledním roce mírně klesá na současných 62 %. Policii ČR důvěřuje více než polovina lidí (nyní 56 %), trend je však naopak lehce vzestupný. Vysoký kredit má mezi občany České republiky mezinárodní kriminální policie Interpol, které důvěřuje 75 % lidí. Nadpoloviční důvěru občanů (aktuálně 58 %) si dlouhodobě zachovává také NATO.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.–13. září 2010. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1228 respondentů.

Mezi domácími bezpečnostními institucemi se nejvyšší důvěře stále těší Armáda České republiky, které nyní projevují důvěru necelé dvě třetiny lidí (62 %). Policii ČR důvěřuje více než polovina (56 %). Co se týče mezinárodních bezpečnostních institucí, mezinárodní kriminální policie Interpol má důvěru 75 % obyvatel,  Severoatlantická aliance 58 %.

Pramen: STEM, Trendy 2010/9, 1228 respondentů

Armáda České republiky si důvěru občanů získávala postupně v průběhu druhé poloviny 90. let. Ke konci roku 2000 jí důvěřovaly necelé dvě třetiny lidí a tuto míru důvěry si v podstatě, i přes občasné výkyvy, zachovala až do současnosti. Od roku 2006 docházelo k postupnému poklesu důvěry, který se zastavil v únoru 2008. Počínaje druhou polovinou roku 2008 se důvěra v Armádu ČR začala opět přibližovat k dvoutřetinové hladině a v roce 2009 ji přesáhla, a to na své historicky nejvyšší míře – 69 %. V letošním roce však zaznamenáváme pokles na 62 %. Důvěra v Armádu ČR se neliší s ohledem na sociodemografické ukazatele.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce