Naše zjištění
1. 10. 2010

Důvěra české veřejnosti v nejvyšší ústavní instituce

Po volbách do poslanecké sněmovny se důvěra české

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2010

VYDÁNO DNE 1. 10. 2010

DŮVĚRA LIDÍ V PARLAMENTNÍ KOMORY SE PO VOLBÁCH ZVEDLA

Po volbách do poslanecké sněmovny se důvěra české veřejnosti v nejvyšší ústavní instituce zvýšila. Nejvíce si polepšila poslanecká sněmovna, vyšší důvěru má i senát. Důvěra v prezidenta Klause je jedna z nejvyšších v jeho prezidentském působení.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.–13. září 2010. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1228 respondentů.

Prezidentovi věří 76 % lidí, poslanecké sněmovně 37 % lidí a senátu 28 %. Nejpevněji je zakotvená důvěra vůči prezidentu Klausovi, téměř čtvrtina dotázaných (24 %) mu určitě důvěřuje. Naopak největší intenzitu nedůvěry pozorujeme u senátu – třetina respondentů této instituci určitě nedůvěřuje.

Pramen: STEM, Trendy 09/2010, 1228 respondentů

Důvěra v „instituci prezidenta“ je v Česku tradičně vysoká, za celou dobu působení Václava Klause v nejvyšším úřadu (od roku 2003) je velmi stabilní a pohybuje se kolem 70 %. V současné době je jedna z nejvyšších v jeho prezidentském období.

Důvěra v horní komoru parlamentu byla v prvních letech po jeho naplnění (po roce 1996) mimořádně nízká. Senát si časem nepatrně v očích veřejnosti polepšil, nicméně i přesto má ze tří sledovaných institucí dlouhodobě nejnižší důvěru.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce