Naše zjištění
21. 2. 2008

Důvěra Čechů k Evropské unii po loňském poklesu opět mírně stoupla

Mezi občany mají mírnou převahu lidé, kteří Evropské unii důvěřují (57 %), s naším členství v ní jsou spokojeni (59 %) a myslí si, že unie se vyvíjí správným směrem (57 %). Základní dělící čarou v obecných názorech na EU jsou politické postoje lidí. Pravicově orientovaní občané jsou Evropské unii nakloněni příznivě, příznivci levicových idejí a stran mají k EU spíše rezervovaný vztah.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2008

DŮVĚRA ČECHŮ K EVROPSKÉ UNII PO LOŇSKÉM POKLESU OPĚT MÍRNĚ STOUPLA

Mezi občany mají mírnou převahu lidé, kteří Evropské unii důvěřují (57 %), s naším členství v ní jsou spokojeni (59 %) a myslí si, že unie se vyvíjí správným směrem (57 %).  Základní dělící čarou v obecných názorech na EU jsou politické postoje lidí. Pravicově orientovaní občané jsou Evropské unii nakloněni příznivě, příznivci levicových idejí a stran mají k EU spíše rezervovaný vztah.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. ledna – 7. února 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1423 respondentů.

Důvěra Čechů v Evropskou unii, kterou sleduje STEM více než deset let, se mění jen málo. Mezi českými občany dlouhodobě mírně převládají lidé, kteří Evropské unii projevují důvěru. Od října 2004, kdy STEM začal obecné postoje měřit na stejných otázkách, stoupla důvěra z tehdejších 52 % na současných 57 %. Menší pokles důvěry, zaznamenaný při dvou výzkumech v loňském roce, se začátkem letošního roku zastavil a v únoru důvěra dosahuje opět lehce nadpoloviční hladiny (graf na str. 5).

Pramen: STEM Trendy 2008/2, 1423 respondentů

Zdá se, že v postojích Čechů k Evropské unii převládají spíše ideologické motivace. Kladné a negativní postoje k unii nejvíce rozdělují politické názory jejich nositelů. Lidé orientovaní na pravicové ideje a strany, především stoupenci ODS a KDU-ČSL, projevují unii větší důvěru, a naopak mezi přívrženci KSČM je podíl těch, pro které je EU důvěryhodná, menší než podíl lidí, kteří jsou vůči ni naladěni nedůvěřivě. Mezi stoupence EU patří zejména mladí lidé, vysokoškolsky vzdělaní občané a lidé s dobrým materiálním zázemím, tedy opět skupiny lidí, které nejčastěji volí ODS.

Podobný obraz skýtá i pohled na spokojenost Čechů s naším členstvím v Evropské unii. Necelé dvě třetiny obyvatel jsou s ním spokojeny a za uplynulé tři roky se poměr mezi spokojenými (59 %) a nespokojenými (42 %) měnil jen nepatrně.

Pramen: STEM Trendy 2008/2, 1423 respondentů

Srovnání vývoje spokojenosti s členstvím v EU od února 2005 přináší následující graf.

 „Jste Vy osobně spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“

(součet kladných odpovědí v %)

Pramen: STEM Trendy 2005/2 – 2008/2

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
důvěra, Evropská unie