Naše zjištění
21. 5. 2009

Důležitost voleb do EP ve srovnání s ostatními volbami

Loňské volby do krajských zastupitelstev vyburcovaly obecně zájem o volby a posílily v lidech pocit, že volby jsou důležité. Po loňském říjnu tento pocit opět oslabil a ani blížící se volby do Evropského parlamentu na tom mnoho nezměnily. Volby do EP jsou totiž pro občany méně důležité než volby komunální, do poslanecké sněmovny nebo krajské.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 5/2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU NEJSOU PRO OBČANY TAK DŮLEŽITÉ JAKO VOLBY DO SNĚMOVNY, KOMUNÁLNÍ NEBO KRAJSKÉ.

Loňské volby do krajských zastupitelstev vyburcovaly obecně zájem o volby a posílily v lidech pocit, že volby jsou důležité. Po loňském říjnu tento pocit opět oslabil a ani blížící se volby do Evropského parlamentu na tom mnoho nezměnily. Volby do EP jsou totiž pro občany méně důležité než volby komunální, do poslanecké sněmovny nebo krajské.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 5.-12. května 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1265 respondentů.

V České republice se volí přímo do pěti různých zastupitelských sborů, z toho do čtyř domácích (poslanecká sněmovna, Senát, zastupitelstva krajů a zastupitelstva obcí), a dále do Evropského parlamentu. Účast lidí v těchto různých volbách je velmi rozdílná a poměrně dobře odpovídá i rozdílná míra důležitosti, jakou lidé jednotlivým volbám přikládají. Nejvyšší kredit mají komunální volby (tradičně zejména v menších obcích), o málo menší volby do dolní komory parlamentu a volby do krajských zastupitelstev. S velkým odstupem následují volby do Evropského parlamentu a do Senátu.

„Jak jsou podle Vašeho názoru obecně důležité jednotlivé volby? Ohodnoťte, prosím, následující typy voleb pomocí pětibodové stupnice, kde 1 bod znamená, že volby jsou málo důležité, 5 bodů znamená, že volby jsou velmi důležité.“

 

Pramen: STEM, Trendy 5/2009, 1265 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropský parlament, volby