Naše zjištění
16. 10. 2008

Důležitost jednotlivých voleb

Blížící se termín voleb do krajských zastupitelstev

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 10/2008

VOLBÁM DO KRAJŮ A DO SENÁTU PŘIKLÁDAJÍ LIDÉ VĚTŠÍ VÝZNAM NEŽ V MINULOSTI. PŘIJDE TAKÉ VÍCE LIDÍ VOLIT?

Blížící se termín voleb do krajských zastupitelstev a ve třetině senátních obvodů zvýšil důležitost, kterou těmto volbám lidé přikládají. Přesto jsou tyto volby pro občany méně důležité než volby komunální a volby do poslanecké sněmovny.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.-7. října 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1245 respondentů.

V České republice se volí přímo do pěti různých institucí, z toho do čtyř domácích (poslanecká sněmovna, Senát, zastupitelstva krajů a zastupitelstva obcí), a dále do Evropského parlamentu. Účast lidí v těchto různých volbách je rozdílná. Největší shoda mezi subjektivně vnímanou důležitostí voleb a reálnou volební účastí je ve volbách do Poslanecké sněmovny (vysoká důležitost a vysoká účast) a ve volbách do Evropského parlamentu (nízká důležitost a nízká účast). Jsou to právě krajské volby, u kterých je rozpor mezi pociťovanou důležitostí voleb a reálnou účastí nejvyšší. Bude tomu tak i ve volbách nadcházejících?

„Jak jsou podle Vašeho názoru obecně důležité jednotlivé volby? Ohodnoťte, prosím, následující typy voleb pomocí pětibodové stupnice, kde 1 bod znamená, že volby jsou málo důležité, 5 bodů znamená, že volby jsou velmi důležité.“

 

Pramen: STEM, Trendy 10/2008, 1245 respondentů starších 18 let

www.volby.cz

Z dlouhodobého pohledu se názory lidí na důležitost jednotlivých voleb příliš nemění. Postupně se mírně posiluje důležitost voleb do krajských zastupitelstev, což odráží rostoucí význam, která lidé krajskému zřízení přisuzují. Větší důležitost než v minulých letech přikládají lidé také volbám do Senátu.

„Jak jsou podle Vašeho názoru obecně důležité jednotlivé volby? Ohodnoťte, prosím, následující typy voleb pomocí pětibodové stupnice, kde 1 bod znamená, že volby jsou málo důležité, 5 bodů znamená, že volby jsou velmi důležité.“

 

Pramen: STEM, Trendy 2002-2008, vybraná data

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
krajské volby, volby