Naše zjištění
27. 1. 2012

Důležitost jednotlivých typů voleb, vč. volby prezidenta republiky

Nejdůležitější volby jsou podle Čechů ty, které rozhodují o obsazení obecních zastupitelstev. Těsně je následují volby do dolní komory parlamentu. O něco menší význam přisuzují lidé volbám prezidenta a volbám do zastupitelstev krajů. Mnohem menší důležitost mají podle lidí volby do Senátu a do Evropského parlamentu.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2012

VYDÁNO DNE 27. 1. 2012

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY?

PODLE LIDÍ JE ASI TAK DŮLEŽITÁ JAKO VOLBY DO KRAJŮ.

Nejdůležitější volby jsou podle Čechů ty, které rozhodují o obsazení obecních zastupitelstev. Těsně je následují volby do dolní komory parlamentu. O něco menší význam přisuzují lidé volbám prezidenta a volbám do zastupitelstev krajů. Mnohem menší důležitost mají podle lidí volby do Senátu a do Evropského parlamentu.  Skutečná volební účast je s touto deklarovanou důležitostí v zásadě v korelaci – ukazuje se však, že voliče přitáhne k urnám zřejmě i intenzivní předvolební kampaň.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 29. prosince 2011 až 9. ledna 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

STEM se od doby, kdy se k volbám do poslanecké sněmovny a obecních zastupitelstev přiřadily volby do horní komory parlamentu a později do zastupitelstev krajů, ptá lidí na to, jakou důležitost těmto různým volbám přisuzují. Později byly do otázky zařazeny také volby do Evropského parlamentu a letos poprvé volby hlavy státu. Podle lidí jsou volby prezidenta republiky svou důležitostí asi na úrovni voleb do krajských zastupitelstev.

„Jak jsou podle Vašeho názoru obecně důležité jednotlivé volby? Ohodnoťte, prosím, následující typy voleb pomocí pětibodové stupnice, kde 1 bod znamená, že volby jsou málo důležité, 5 bodů znamená, že volby jsou velmi důležité.“

Pramen: STEM, Trendy 1/2012, 1258 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
volba prezidenta, volby