Naše zjištění
15. 10. 2013

Důchody a sociální politika

Více než polovina lidí (57 %) by spíše podpořila rodiny s dětmi, než by zvyšovala důchody. Podpora rozšiřování sociálních služeb namísto zvyšování sociálních dávek je rovněž většinová (prosazuje ji 68 % občanů) a v dlouhodobém pohledu roste. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2013 VYDÁNO DNE  15. 10.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2013

VYDÁNO DNE  15. 10. 2013

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, NIKOLI NA FINANČNÍ DÁVKY

Více než polovina lidí (57 %) by spíše podpořila rodiny s dětmi, než by zvyšovala důchody. Podpora rozšiřování sociálních služeb namísto zvyšování sociálních dávek je rovněž většinová (prosazuje ji 68 % občanů) a v dlouhodobém pohledu roste.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. srpna až 8. září 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1093 respondentů.

Společnost STEM dlouhodobě a systematicky sleduje názory občanů ČR na otázky sociální politiky. Z časové řady výsledků vyplývá, že česká veřejnost byla od poloviny 90. let stále výrazně pro to, aby se pomáhalo spíše rodinám s dětmi než důchodcům. Po nastolení „důchodové otázky“ (a například i zvýšení porodného a jiných úpravách ve prospěch mladých rodin) o deset let později se začala část lidí přiklánět k názoru, že důchodci jsou na tom hůře. Hlasy pro podporu rodin nicméně stále převažují.

"Představte si, že byste měl(a) rozhodnout o tom, zda zvýšit důchody pro staré lidi,

nebo rozšířit finanční pomoc poskytovanou rodinám s dětmi.

Pro které z následujících řešení byste se rozhodl(a)?"

Pramen: STEM, Trendy 1997-2013

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchody, sociální politika