Naše zjištění
28. 12. 2010

Důchodová reforma jako jedno z hlavních úkolů současné vlády

Tři čtvrtiny občanů ČR považují současný důchodový systém za dlouhodobě neudržitelný (73 %) a většina lidí také považuje důchodovou reformu za jeden z nejdůležitějších úkolů vlády Petra Nečase (67 %). V názoru na to, zda se Nečasově vládě podaří důchodovou reformu prosadit, se lidé neshodují, zhruba polovina (49 %) zastává optimistické stanovisko, polovina občanů (51 %) je pesimisty.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2010

VYDÁNO DNE 28.12.2010

PODLE VELKÉ VĚTŠINY LIDÍ JE SOUČASNÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM DLOUHODOBĚ NEUDRŽITELNÝ

Tři čtvrtiny občanů ČR považují současný důchodový systém za dlouhodobě neudržitelný (73 %) a většina lidí také považuje důchodovou reformu za jeden z nejdůležitějších úkolů vlády Petra Nečase (67 %). V názoru na to, zda se Nečasově vládě podaří důchodovou reformu prosadit, se lidé neshodují, zhruba polovina (49 %) zastává optimistické stanovisko, polovina občanů (51 %) je pesimisty.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 11.-6. 12. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1223 respondentů.

Důchodová reforma patří k dlouhodobě diskutovaným problémům naší země. Česká veřejnost má v tomto ohledu poměrně jasno, téměř tři čtvrtiny lidí jsou přesvědčeny, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný a že naše země důchodovou reformu nezbytně potřebuje. Samotní důchodci, resp. lidé starší 60 let jsou v hodnocení důchodového systému méně kritičtí a v nižší míře souhlasí s nutností provést důchodovou reformu.

„Souhlasíte Vy osobně s názorem, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný a že Česká republika důchodovou reformu nezbytně potřebuje?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 1223 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodci, sociální jistoty