Naše zjištění
10. 12. 2000

Důchodci a rodiny s dětmi zasluhují podle veřejnosti ochranu

Rodiny s dětmi a staří lidé, kteří jsou již odkázáni ve svých příjmech většinou na důchod, si zasluhují podle naprosté většiny lidí ochranu. Podle mínění čtyř pětin lidí by měli dostat, co potřebují, a to i tehdy, jestliže by se na ně „museli složit“ ostatní občané.

Informace z výzkumu Trendy 11/2000

Důchodci a rodiny s dětmi zasluhují podle veřejnosti ochranu

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 7.-13. listopadu 2000. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1640 občanů.

Rodiny s dětmi a staří lidé, kteří jsou již odkázáni ve svých příjmech většinou na důchod, si zasluhují podle naprosté většiny lidí ochranu. Podle mínění čtyř pětin lidí by měli dostat, co potřebují, a to i tehdy, jestliže by se na ně „museli složit“ ostatní občané.

 „Rodiny s dětmi a staří lidé, kteří jsou již v důchodu, musí dostat,

co potřebují, i když to znamená odebírat peníze jiným lidem.“

  97/11 00/11
Určitě souhlasím 26 % 31 %
Spíše souhlasím 50 % 49 %
Spíše nesouhlasím 20 % 18 %
Určitě nesouhlasím 5 % 2 %

Pramen: STEM, Trendy 11/1997,  11/2000

Výrok nijak blíže neupřesňuje, kolik by měl příspěvek pro sociálně slabší skupiny populace činit, od koho by se mělo kolik brát apod., nicméně silné sociální cítění ve vztahu k rodinám s dětmi a k důchodcům se projevuje prakticky ve všech vrstvách společnosti. Rozdíly jsou jen v naléhavosti, jakou lidé této „potřebnosti“ sociálně slabších skupin přisuzují.

Nejmenší důraz kladou na přerozdělování prostředků ve prospěch mladých rodin s dětmi a důchodců lidé pravicové politické orientace, kteří zdůrazňují osobní odpovědnost a samostatnost jednotlivce. Podobně většina osob s vysokoškolským vzděláním či mladých lidí, tedy skupin populace se silnějším zastoupením liberálních názorů, vyslovuje s přerozdělováním ve prospěch rodin s dětmi a starých občanů „spíše“ souhlas, zatímco lidé s nižší kvalifikací a starší generace se pro přerozdělování sociálně slabším skupinám hlásí zpravidla jednoznačně.


Pramen: STEM, Trendy 11/2000

Pramen: STEM, Trendy 11/2000, „4K“ – lidé, kteří na otevřenou otázku uvádějí, že by volili čtyřkoalici

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodci, politická orientace, přerozdělování, stranická disciplína