Naše zjištění
25. 6. 2007

Dovolená 2007

Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky aktivních obyvatel ČR budou letos trávit nejdelší část své dovolené

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/2007

Dovolená 2007: na chalupě, anebo pobytový zájezd

Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky aktivních obyvatel ČR budou letos trávit nejdelší část své dovolené doma. Služeb cestovních kanceláří chce využít třetina lidí (33 %), zejména ti, kteří pojedou za hranice.

Nejčastější formou dovolené je pobyt na chatě, chalupě (39 %), více než třetina ekonomicky aktivních lidí (36 %) volí pobytový zájezd. Skoro 80 % ekonomicky aktivních osob si nejdelší část své dovolené vybere v červenci nebo v srpnu, po hlavní části dovolené jsou teprve 3 % lidí.

                                                                                             

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. června 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1213 respondentů. Pro otázky týkající se dovolených byl soubor omezen na ekonomicky aktivní populaci resp. populaci  bez důchodců (881 respondentů starších 18 let).

Nejdelší část své dovolené stráví většina ekonomicky aktivních obyvatel České republiky letos doma. Do zahraničí má v úmyslu na hlavní část své dovolené odjet 38 % lidí.

Pramen: STEM, Trendy 6/2007, 1213 respondentů (881 bez důchodců)

Do zahraničí odjíždějí častěji lidé lépe finančně zajištění (59 % z domácností solidně nebo velmi dobře zajištěných, naopak jen 20 % z domácností zajištěných špatně nebo chudých) a s vyšším vzděláním (to ale zpravidla koresponduje s vyšším příjmem).

 

Pramen: STEM, Trendy 6/2007, 1213 respondentů (881 bez důchodců)

Služeb některé z cestovních kanceláří využije při  své letošní nejdelší části dovolené třetina ekonomicky aktivních lidí. Do zahraničí pojede nebo již jela letos s cestovní kanceláří většina Čechů trávících svou hlavní dovolenou za hranicemi (75 %), naopak pro domácí dovolenou využije či již využilo služeb cestovních kanceláří pouze asi 8 % lidí.

Pramen: STEM, Trendy 6/2007, 1213 respondentů (881 bez důchodců)

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
domácnosti, ekonomická situace, životní úroveň