Naše zjištění
11. 3. 2021

Dodržování a hodnocení protipandemických opatření a důvěra ve schopnost vlády zvládat pandemii covid-19

Za poslední tři měsíce dynamicky roste podíl lidí, kteří silněji pociťují dopad pandemie COVID-19 ve svém životě; nyní jich je již nadpoloviční většina. Ukazují to výsledky z únorového výzkumu STEM. Češi stále stejnou, v mezinárodním srovnání relativně vysokou měrou, dodržují protipandemická opatření. 3R dodržuje kolem 90 % lidí.

Za poslední tři měsíce dynamicky roste podíl lidí, kteří silněji pociťují dopad pandemie COVID-19 ve svém životě; nyní jich je již nadpoloviční většina. Ukazují to výsledky z únorového výzkumu STEM. Češi stále stejnou, v mezinárodním srovnání relativně vysokou měrou, dodržují protipandemická opatření. 3R dodržuje kolem 90 % lidí. Dynamicky však roste podíl těch, kteří jsou k jejich rozsahu kritičtí – čtvrtina kritizuje jejich přílišnou mírnost, dvě pětiny jejich přehnanost.

Oproti období první vlny pandemie ztratila česká vláda 58 procentních bodů důvěry veřejnosti v to, že zvládá situaci kolem koronaviru. V mezinárodním měřítku jde o bezprecedentní propad. Důvěra významně klesla i od posledního měření v listopadu 2020, když se z tehdejších 38 % dostala na současných 25 %.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 12. až 22. února 2021, tedy v době kdy vrcholila jednání mezi vládou, opozicí a hejtmany o prodloužení nouzového stavu. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1032 respondentů, kteří buď odpovídali školeným tazatelům po telefonu (CATI: 320 osob), nebo vyplnili dotazník online (CAWI: 712 osob). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

První část této zprávy věnujeme hodnocení vlivu pandemie na životy lidí a dodržování protipandemických opatření. Aktuální výsledky porovnáváme s posledním obdobným průzkumem STEM z přelomu listopadu a prosince 2020. Přesto, že výzkumy dělí jen doba přibližně tří měsíců, sledujeme vysokou dynamiku pohybů v názorech a hodnoceních, podobně jako je dynamická sama situace kolem pandemie COVID-19 a souvisejících opatření.

Sledujeme růst podílu lidí, jimž pandemie COVID-19 ovlivňuje život. Vliv pandemie pociťuje celkem 55 % respondentů, což znamená nárůst o 8 procentních bodů oproti listopadu loňského roku. Zvětšila se zejména skupina těch, kteří jednoznačně pociťují vliv pandemie, nejvíce naopak ubylo lidí, kteří žádný vliv pandemie na svůj život nevidí.

Vliv pandemie COVID-19 na život lidí

„Řekl(a) byste, že pandemie COVID-19 ovlivnila Váš život závažným způsobem?“

Pramen: STEM, Trendy 2/2021, 11/2020

U české veřejnosti také sílí zastoupení dojmu, že lidé rizika podceňují, v listopadu mělo tento názor 32 % lidí, v únoru již 37 %. Klesá naopak podíl lidí, kteří si myslí, že jejich okolí reaguje přehnaně. Podíl těch, kdo hodnotí reakci svého okolí jako přiměřenou, zůstává stabilní kolem dvou pětin.

Vnímání přiměřenosti reakce okolí na současnou situaci

„Jaký máte pocit z toho, jak lidé kolem Vás reagují na situaci kolem koronaviru?“

Pramen: STEM, Trendy 2/2021, 11/2020

Výraznou měrou vzrostla od listopadu loňského roku polarizace hodnocení protipandemických opatření. Zásadní změnu představuje oslabení skupiny hodnotící opatření jako přiměřená situaci, kdy se za poslední čtvrtrok z úrovně kolem poloviny (48 %) zmenšila na úroveň kolem třetiny (32 %). Skupiny vyhraněně pro zpřísnění i pro zmírnění opatření se zvětšily podobnou měrou. Větší část veřejnosti (40 %) pak současná opatření vnímá jako převážně přehnaná.

Hodnocení přiměřenosti protipandemických opatření

„Jak hodnotíte Vy osobně současná opatření proti šíření koronaviru?“

Pramen: STEM, Trendy 2/2021, 11/2020

Ačkoliv sledujeme sílící kritiku protipandemických opatření, dodržování těchto opatření zůstává prozatím na stálé úrovni. Základní trojici – ruce, roušky, rozestupy – dodržuje podobně jako během loňského listopadu kolem 90 % české veřejnosti. Zvýšenou osobní opatrnost – vyhýbání se dotykům věcí a povrchů na veřejných místech nebo vyhýbání se místům s vyšší koncentrací osob – reportuje kolem 75 % lidí. Kolem dvou třetin české veřejnosti dále limituje návštěvy obchodů či omezuje kontakty se staršími příbuznými. Jen 17 % respondentů pracuje z domova, zároveň se ale jedná o opatření, u nějž sledujeme oproti listopadu mírný nárůst.

Úroveň dodržování protipandemických opatření

„V souvislosti s epidemií koronaviru Vy osobně:“

Pramen: STEM, Trendy 2/2021, 11/2020

V mezinárodním srovnání se Češi v mnoha ohledech jeví jako vysoce ukáznění. Z hlediska nošení roušek vede Česko skupinu nejdisciplinovanějších států, rozdíl je patrný zejména při srovnání se Švédskem. V deklarované osobní opatrnosti při dotýkání se věcí či povrchů na veřejných místech nemají Češi konkurenci. Podobně jako ve většině srovnávaných států se kolem 70 % Čechů vyhýbá veřejným místům s vyšší koncentrací lidí. Určité rezervy pak máme ve využití práce z domova.

Dodržování vybraných opatření v mezinárodním kontextu

„V souvislosti s epidemií koronaviru Vy osobně:“

Pozn.: Údaje za Česko za únor 2021, údaje za ostatní země vždy maximální hodnota změřená ve výzkumech v lednu nebo únoru 2021.
Pramen za Česko: STEM, Trendy 2/2021
Pramen za ostatní země: https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2020/03/17/personal-measures-taken-avoid-covid-19

Ve druhé části se zaměříme na vývoj důvěry ve vládu, že situaci kolem koronaviru zvládá, a také hodnocení vlády si ukážeme v mezinárodním kontextu.

Důvěra ve vládu, že zvládá situaci kolem pandemie COVID-19 za posledního čtvrt roku rapidně poklesla. Jestliže v listopadu 2020 vládě ve věci zvládání pandemie důvěřovalo až 38 %, letos v polovině února to byla již jen čtvrtina veřejnosti. Zároveň silně vzrostla skupina těch, kteří vládě určitě nevěří, že situaci kolem pandemie zvládá – z listopadových 27 % na současných 42 %.

Důvěra ve vládu, že zvládá situaci kolem pandemie

„Máte důvěru ve vládu, že zvládá situaci v souvislosti s koronavirem?“

Pramen: STEM, Trendy 2/2021, 11/2020

Důvěra v českou vládu, že zvládá situaci kolem pandemie COVID-19, zřetelně klesla zejména při srovnání s loňskou první vlnou pandemie, kdy vládě důvěřovalo 83 % veřejnosti. Ve všech sledovaných zemích došlo od jara 2020 k poklesu důvěry ve věci zvládání koronavirové pandemie. Nikde však natolik dramaticky jako u nás, kde se důvěra ve zvládání od loňského jara propadla o 58 procentních bodů.

Obecná důvěra ve vládu nyní a na začátku pandemie, v mezinárodním kontextu

„Máte důvěru ve vládu, že zvládá situaci v souvislosti s koronavirem?“

(součet odpovědí určitě ano a spíše ano)

Pozn.: Údaje za Česko za únor 2021 a březen 2020, údaje za ostatní země vždy maximální hodnota změřená ve výzkumech v lednu nebo únoru 2021 a v dubnu 2020.
Pramen za Česko: STEM, Trendy 2/2021 a výzkum pro Seznam Zprávy 3/2020
Pramen za ostatní země: https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2020/03/17/perception-government-handling-covid-19

Sdílet

Různé
COVID-19, důvěra ve vládu, opatření