Naše zjištění
21. 12. 2009

DO KOSTELA CHODÍ O VÁNOCÍCH ASI DVĚ PĚTINY ČECHŮ

Přibližně třetina občanů ČR věří v Boha a zhruba každý druhý se alespoň ojediněle účastní bohoslužeb, pětina vícekrát do roka. Odlišnosti v religiozitě jsou ovlivněny především věkem, velmi podstatně také regionem. Návštěva kostela patří k vánočním zvykům ve dvou pětinách (39 %) českých domácností. Typická je především pro osoby věřící a pro ty, kteří navštěvují církevní bohoslužby.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2009
VYDÁNO DNE 21.12. 2009


DO KOSTELA CHODÍ O VÁNOCÍCH ASI DVĚ PĚTINY ČECHŮ

 


Přibližně třetina občanů ČR věří v Boha a zhruba každý druhý se alespoň ojediněle účastní bohoslužeb, pětina vícekrát do roka. Odlišnosti v religiozitě jsou ovlivněny především věkem, velmi podstatně také regionem. Návštěva kostela patří k vánočním zvykům ve dvou pětinách (39 %) českých domácností. Typická je především pro osoby věřící a pro ty, kteří navštěvují církevní bohoslužby.

 


Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 9. prosince 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1260 respondentů.

 


V předvánočním čase se STEM pravidelně také věnuje otázkám vánočních zvyků a tradic. Sleduje je však v souvislosti s otázkami obecnějšími, vírou v Boha, náboženským přesvědčením a rodinným zázemím. Většinu otázek pokládá již zhruba 15 let, a tak můžeme porovnávat vývoj vlastně za období existence samostatného českého státu.


Do kostela chodí v době Vánoc asi dvě pětiny dospělých osob. Tento podíl je v několika posledních letech stálý, počátkem 90. let minulého století, kdy STEM průzkumy týkající se náboženství a vánočních zvyků začal pravidelně provádět, byl poněkud vyšší, kolem 45 % občanů.

Pramen: STEM, Trendy 12/2009, 1260 respondentů

 


Návštěvy kostelů o Vánocích jsou pro mnohé lidi ovšem událostí výjimečnou. Průzkumy ukazují, že polovina české dospělé populace se bohoslužeb neúčastní nikdy, dalších 30 % zcela výjimečně. Pouze pětina lidí tedy chodí do kostela častěji, asi 6 % uvedlo, že aspoň jednou za týden. Také tyto podíly jsou dlouhodobě v populaci stabilní.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
religiozita