Naše zjištění
5. 3. 2001

Demokracii se musí ještě učit politikové i veřejnost

Dvě třetiny lidí si myslí, že se u nás již podařilo vybudovat základy demokracie, ale jen 40 % občanů je spokojeno s tím, jak demokracie u nás funguje. Podle tří čtvrtin lidí úroveň demokracie u nás stále zaostává za kvalitou demokracie v západoevropských zemích.

Informace z výzkumu Trendy 2/2001

Demokracii se musí ještě učit politikové i veřejnost

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-7. února 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1641 občanů.

V únorovém šetření STEM se dvě třetiny lidí vyslovily, že se u nás již podařilo vybudovat základy demokracie, ale jen 40 % občanů je spokojeno s tím, jak demokracie u nás funguje. Podle tří čtvrtin lidí úroveň demokracie u nás stále zaostává za kvalitou demokracie v západoevropských zemích.

„Je úroveň naší demokracie srovnatelná se situací

 v západoevropských zemích?“

Určitě ano 2 %
Spíše ano 21 %
Spíše ne 43 %
Určitě ne 34 %

Pramen: STEM, Trendy 2/2001

Jestliže zhodnotíme obě otázky (položení základů demokracie a porovnání se západní Evropou), pak zjistíme stav, který ukazuje první graf na následující straně. Nejpočetnější část veřejnosti, skoro polovina, říká, že jsme v budování naší demokracie teprve na počátku cesty.

STEM hledal příčiny této nespokojenosti a položil lidem několik otázek, v nichž hodnotili, do jaké míry úrovni demokracie u nás přispívají současné politické strany, vedoucí političtí představitelé a také veřejnost.

Z tohoto testu vychází s nejhorším hodnocením právě veřejnost: podle názoru tří čtvrtin lidí se veřejnost v běžném životě dosud nenaučila dostatečně uplatňovat základní demokratické principy. Našim vedoucím představitelům přiznávají respekt k dodržování základních demokratických principů dvě pětiny lidí a zhruba stejný podíl osob považuje současné politické strany za záruku dalšího demokratického vývoje, přestože v roce 1999 se názor na demokratický charakter politické scény výrazně zhoršil. Plná spokojenost („určitě ano“) se všemi hodnocenými subjekty (veřejnost, politikové, strany) je velmi vzácná, převažují umírněné varianty odpovědí.


„Zachovávají naši vedoucí představitelé při svém rozhodování demokratické postupy?“ (A)

„Myslíte si, že současné politické strany v ČR zaručují demokratickou politiku?“ (B)

„Umí naše veřejnost dostatečně uplatňovat demokratické principy v běžném životě?“ (C)

  A B C
Určitě ano 3 % 5 % 2 %
Spíše ano 37 % 39 % 23 %
Spíše ne 46 % 41 % 60 %
Určitě ne 14 % 15 % 14 %

Pramen: STEM, Trendy 2/2001

V názorech na naši demokracii, její úroveň a demokratické chování politiků i veřejnosti jsou nejoptimističtější stoupenci ODS. Voliči Čtyřkoalice jsou zřetelně kriticky zaměřeni vůči politickým stranám i vedoucím představitelům, což je patrně odrazem jejich nesouhlasu se současným mocenským uspořádáním.

Mladší lidé hodnotí úroveň demokracie příznivěji než lidé starší, ale rozdíly jsou menší než podle politických sympatií. Velmi vyrovnané je hodnocení politiků a veřejnosti u osob s různým vzděláním – méně kvalifikovaní jsou obecně pesimističtější v pohledu na současnou situaci a lidé vzdělanější zase dostatečně kritičtí a nároční v pohledu na to, jak má demokracie vypadat.

Pramen:  STEM, Trendy 2/2001

    Pramen: STEM, Trendy 2/2001

    Pramen: STEM, Trendy 2/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, politická orientace, političtí představitelé