Naše zjištění
3. 3. 2001

Demokracie má podle lidí u nás základy, ale příliš dobře nefunguje

Dvě třetiny lidí si myslí, že se v naší zemi již podařilo vybudovat základy demokracie, avšak spokojenost s jejím fungováním a s garancí, kterou pro demokratický vývoj současné politické strany, je mnohem nižší. O tom, že určitý základ demokracie u nás existuje, byla přesvědčena většina občanů již v roce 1993 a tento názor se výrazně nezměnil.

Informace z výzkumu Trendy 2/2001

Demokracie má podle lidí u nás základy, ale příliš dobře nefunguje

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-7. února 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1641 občanů.

Dvě třetiny lidí si myslí, že se v naší zemi již podařilo vybudovat základy demokracie, avšak spokojenost s jejím fungováním a s garancí, kterou pro demokratický vývoj současné politické strany, je mnohem nižší. Zhruba 30 % občanů je možno označit za spokojené s demokracií (odpovídají kladně na všechny tři otázky), naopak stejný podíl lidí existenci demokracie rozhodně popírá (negativní odpověď na všechny tři otázky).

Jemnější odlišení odpovědí ukazuje, že přesvědčení o demokracii u nás je neostré, nepevné, naprostá většina dotázaných volí zdrženlivé varianty hodnocení.

 

„Myslíte si, že se v ČR už podařilo vybudovat základy demokracie?“ (A)

„Myslíte si, že současné politické strany v ČR zaručují dem. politiku?“ (B)

„Jste spokojen se způsobem, jakým funguje demokracie v naší zemi?“ (C)

(uvedeny podíly kladných odpovědí)

  A B C
Určitě ano 13 % 5 % 3 %
Spíše ano 54 % 39 % 36 %
Spíše ne 26 % 41 % 47 %
Určitě ne 7 % 15 % 14 %

Pramen: STEM, Trendy 2/2001

O tom, že určitý základ demokracie u nás existuje, byla přesvědčena většina občanů již v roce 1993 a tento názor se výrazně nezměnil. Demokratický kredit politických stran se výrazně zhoršil v roce 1999 a jen velmi pomalu se zlepšuje, spokojenost s fungováním demokracie se propadla již v období krize v roce 1997 a od té doby v podstatě stagnuje. Tento vývoj dokumentují grafy na následujících stranách.

Nejpevnějšími obhájci existence a kvality demokracie u nás jsou stoupenci ODS, méně spokojení jsou voliči Čtyřkoalice. Výhrady příznivců Čtyřkoalice jsou namířeny zejména proti fungování politických stran, v čemž můžeme tušit nespokojenost s trvající dohodou ODS a ČSSD.

    Pramen: STEM, Trendy 1993-2001

    Pramen: STEM, Trendy 1993-2001

    Pramen: STEM, Trendy 1992-2001

    Pramen: STEM, Trendy 2/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, politické strany