Naše zjištění
7. 12. 2010

Dávky v nezaměstnanosti

Většina lidí (70 %) je dlouhodobě přesvědčena, že vláda by měla dávky v nezaměstnanosti držet na minimální úrovni, která by nezaměstnané motivovala k hledání nového místa. Téměř dvě třetiny občanů (63 %) si nepřejí, aby dávky byly zvýšeny, a prakticky stejný podíl (62 %) si myslí, že dávky jsou příliš vysoké, takže nenutí nezaměstnané k aktivnímu chování.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010

VYDÁNO DNE 6. 12. 2010

VĚTŠINA OBČANŮ SI MYSLÍ, ŽE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT CO NEJMENŠÍ.

Většina lidí (70 %) je dlouhodobě přesvědčena, že vláda by měla dávky v nezaměstnanosti držet na minimální úrovni, která by nezaměstnané motivovala k hledání nového místa. Téměř dvě třetiny občanů (63 %) si nepřejí, aby dávky byly zvýšeny, a prakticky stejný podíl (62 %) si myslí, že dávky jsou příliš vysoké, takže nenutí nezaměstnané k aktivnímu chování. Větší pomoci pro nezaměstnané ze strany státu se nejčastěji dožadují lidé bez práce, špatně materiálně zajištění či chudí, levicově orientovaní občané a sympatizanti KSČM a ČSSD.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru 1255 obyvatel České republiky starších 18 let, vytvořeném metodou kvótního výběru. Sběr dat proběhl ve dnech
1. – 8. 11. 2010 .

Názory veřejnosti na to, jak jsou v České republice nastaveny podpory a sociální dávky pro nezaměstnané, monitoruje STEM pravidelně od roku 1993. Zjišťuje, jaké cíle by vláda měla podle občanů při poskytování dávek v nezaměstnanosti sledovat a jak veřejnost hodnotí současnou výši dávek z hlediska jejich motivační síly při hledání nového zaměstnání.

Výsledky ukazují, že veřejnost se dlouhodobě přiklání k osobní zodpovědnosti jednotlivce za hledání východisek při ztrátě zaměstnání a upřednostňuje nastavení dávek v takové výši, která by nezaměstnané nutila k aktivnímu hledání nového pracovního místa.

„Čemu by podle Vás měla vláda dát v řešení nezaměstnanosti přednost?“

Pramen: STEM, Trendy 1993-2010

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost