Naše zjištění
3. 5. 2007

Dávky pro nezaměstnané by měly motivovat k hledání práce a není třeba je zvyšovat

V otázkách finančního zabezpečení lidí bez práce je česká veřejnost poměrně nekompromisní. Velká většina občanů je přesvědčena, že dávky v nezaměstnanosti by měly být nízké, aby byl každý nucen najít si zaměstnání (74 %). Téměř stejně velká část lidí se také domnívá, že podpora v nezaměstnanosti by se neměla zvyšovat (72 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2007

DÁVKY PRO NEZAMĚSTNANÉ BY MĚLY MOTIVOVAT K HLEDÁNÍ PRÁCE A NENÍ TŘEBA JE ZVYŠOVAT.

V otázkách finančního zabezpečení lidí bez práce je česká veřejnost poměrně nekompromisní. Velká většina občanů je přesvědčena, že dávky v nezaměstnanosti by měly být nízké, aby byl každý nucen najít si zaměstnání (74 %). Téměř stejně velká část lidí se také domnívá, že podpora v nezaměstnanosti by se neměla zvyšovat (72 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. dubna 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1191 respondentů.

Mínění, že dávky v nezaměstnanosti neslouží k udržení slušné životní úrovně nezaměstnaných, ale jejich hlavním smyslem je přimět každého, aby si našel zaměstnání i za cenu méně kvalifikované práce, rekvalifikace nebo třeba přestěhování, převládalo v názorech veřejnosti i v minulém období. Nejsilněji bylo patrné na počátku devadesátých let. Údaje z dubna letošního roku ukazují, že současné rozložení názorů na účel podpory v nezaměstnanosti se situaci z počátku devadesátých let velmi podobá.

Pramen: STEM, Série Trendy 1993/9 – 2007/4

Uvedené názory na účel dávek poskytovaných lidem bez práce souvisí s dalším postojem k problematice finančního zabezpečení v nezaměstnanosti – s přesvědčením, že podporu v nezaměstnanosti není nutné zvyšovat. Také tento názor měl v minulosti vždy většinovou podporu veřejnosti (i když na konci devadesátých let jen slabou) a v průběhu doby trvale posiloval (od roku 1999 do současnosti narostl podíl lidí domnívajících se, že podporu v nezaměstnanosti není třeba zvyšovat, o 17 %).

Pramen: STEM, Série Trendy 1999/6 – 2007/4

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, životní úroveň