Naše zjištění
14. 10. 2000

Co se změní podle našich občanů po vstupu do NATO v politice českého státu?

Začlenění ČR by mělo podle mínění veřejnosti posílit naši příslušnost k euroatlantickému světu. Zhruba 70 % očekává posílení prestiže českého státu na mezinárodním poli a tři čtvrtiny lidí věří, že členský stát NATO bude mít snazší cestu do Evropské unie. Polovina lidí spojuje začlenění do NATO i s posílením politické stability.

Informace z výzkumu Trendy 9/2000

Co se změní podle našich občanů po vstupu do NATO v politice českého státu?

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-11. září  2000. Dotázáno bylo 1657 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Česká republika je již půldruhého roku členským státem NATO. V květnu 1998, tedy krátce po schválení Washingtonské smlouvy, ale ještě před oficiálním přijetím ČR do NATO, zjišťoval STEM, co lidé očekávají, že změní začlenění ČR do NATO v naší domácí politice a v postavení ČR na mezinárodní scéně. V září 2000, půldruhého roku po našem přijetí do NATO, byl stejný průzkum zopakován. Co ukazuje toto porovnání?

Začlenění ČR by mělo podle mínění veřejnosti posílit naši příslušnost k euroatlantickému světu.Zhruba 70% očekává posílení prestiže českého státu na mezinárodním poli a tři čtvrtiny lidí věří, že členský stát NATO bude mít snazší cestu do Evropské unie. Polovina lidí spojuje začlenění do NATO i s posílením politické stability. Se vstupem do NATO jsou však spojována i negativní očekávání : lidé se obávají především růstu napětí ve vztazích s Ruskem (téměř 70%) a omezení možnosti českého státu se svobodně rozhodovat o vlastním osudu.

„Případné členství ČR v NATO by během několika let mohlo přinést řad změn a dlouhodobých opatření v životě naší země.

Myslíte si Vy osobně, že by přineslo:“

(součet odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“)

  98/05 00/09
Zvýšení šancí na přijetí naší republiky do EU 81 % 76 %
Posílení prestiže ČR v zahraničí 72 % 68 %
Podstatné omezení možnosti svobodně rozhodovat o osudu vlastní země 56 % 57 %
Růst napětí ve vztazích s Ruskem 72 % 69 %
Politickou stabilitu 56 % 53 %

Pramen: STEM, Trendy 5/1998, 9/2000

Hodnocení politických důsledků našeho členství v NATO je samozřejmě výrazně odlišné u lidí, kteří obhajují správnost vstupu ČR do Aliance a odpůrců tohoto kroku. Nejméně ostrý je rozdíl v pohledu na vztahy s Ruskem (i většina stoupenců členství v NATO připouští, že Rusko může s nelibostí sledovat rozšiřování Aliance směrem na východ) a na to, že jako členský stát NATO máme blíž do EU. Naproti tomu se stoupenci a odpůrci vstupu do NATO jasně odlišují v názoru na vliv vstupu do NATO na politickou stabilitu a mezinárodní prestiž českého státu. Míra svobodného rozhodování po vstupu do NATO je již spornější: i 40% lidí, kteří se vstupem ČR do NATO souhlasí, se domnívá, že jako členský stát Aliance nejsme státem plně svobodným v rozhodování o svém osudu.

Hodnocení politických důsledků našeho členství v NATO stoupenci a odpůrci vstupu ČR

(uveden vždy součet odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“)

  Pro členství Proti členství
Zvýšení šancí na přijetí naší republiky do EU 87 % 55 %
Posílení prestiže ČR v zahraničí 90 % 30 %
Podstatné omezení možnosti svobodně rozhodovat o osudu vlastní země 40 % 85 %
Růst napětí ve vztazích s Ruskem 61 % 87 %
Politickou stabilitu 71 % 23 %

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Tabulka hodnocení politických důsledků vstupu do NATO stoupenci nejsilnějších politických stran ilustruje, jak blízko k sobě mají v hodnocení mezinárodního postavení českého státu ODS a US, jak druhou dvojici tvoří v současnosti ČSSD a KDU-ČSL a jak od těchto čtyř parlamentních demokratických stran se ostře odlišují stoupenci KSČM.

Hodnocení politických důsledků našeho členství v NATO

stoupenci nejsilnějších politických stran

(uveden vždy součet odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“)

  ODS US KDU ČSSD KSČM
Zvýšení šancí na přijetí do EU 90 % 84 % 76 % 75 % 57 %
Posílení prestiže ČR v zahraničí 90 % 87 % 73 % 69 % 32 %
Podstatné omezení svobody ČR 34 % 35 % 60 % 62 % 85 %
Růst napětí ve vztazích s Ruskem 56 % 61 % 72 % 73 % 87 %
Politickou stabilitu 73 % 70 % 56 % 55 % 24 %

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní politika, mezinárodní postavení ČR, NATO