Naše zjištění
15. 10. 2000

Co se změní podle našich občanů po vstupu do NATO v české ekonomice?

Výrazná většina lidí si od začlenění do NATO slibuje snazší vstup do Evropské unie (nebo se jej obává) a věří i v to, že jako členský stát NATO budeme atraktivnější zemí pro zahraniční investory. Posílilo se i očekávání příznivých vlivů na rozvoj ekonomiky. Naopak nadále zůstávají pro velkou část občanů strašákem velké výdaje na obranu a s tím spojená vysoká daňová zátěž pro obyvatelstvo.

Informace z výzkumu Trendy 9/2000

Co se změní podle našich občanů po vstupu do NATO v české ekonomice?

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-11. září  2000. Dotázáno bylo 1657 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Začlenění českého státu do Severoatlantické aliance poznamená i naši ekonomiku. STEM poprvé zjišťoval názory lidí na tuto citlivou oblast před vstupem ČR do NATO (v květnu 1998) a stejné otázky položil občanům opět v září 2000.

Porovnání ukazuje, že očekávání v ekonomické oblasti se po dvou letech téměř nezměnila. Nadále platí, že výrazná většina lidí si od začlenění do NATO slibuje snazší vstup do Evropské unie (nebo se jej obává) a že věří i v to, že jako členský stát NATO budeme atraktivnější zemí pro zahraniční investory. Posílilo se i očekávání příznivých vlivů na rozvoj ekonomiky.

Naopak nadále zůstávají pro velkou část občanů strašákem velké výdaje na obranu a s tím spojená vysoká daňová zátěž pro obyvatelstvo. Druhá tabulka potvrzuje, že strach z vysokých daní i pocit, že členství v NATO nám přinese nepřiměřeně vysoké výdaje na obranu, sdílí i většina lidí, kteří souhlasí s naším začleněním do Aliance.

„Případné členství ČR v NATO by během několika let mohlo přinést řadu změn s dlouhodobých opatření v životě naší země.

Myslíte si Vy osobně, že by přineslo:“

(podíl odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“)

  98/05 00/09
Zvýšení šancí na přijetí naší republiky do EU 81 % 76 %
Větší daňovou zátěž pro občany 81 % 81 %
Urychlení rozvoje ekonomiky 48 % 52 %
Nadbytečné výdaje na obranu 68 % 69 %
Zvýšení důvěryhodnosti ČR pro zahraniční investory 72 % 68 %

Pramen: STEM, Trendy 5/1998, 9/2000

Hodnocení důsledků našeho členství v NATO pro vývoj české ekonomiky

stoupenci a odpůrci vstupu ČR do Aliance

(uveden vždy součet odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“)

  Pro členství Proti členství
Zvýšení šancí na přijetí naší republiky do EU 87 % 55 %
Větší daňovou zátěž pro občany 71 % 96 %
Urychlení rozvoje ekonomiky 71 % 20 %
Nadbytečné výdaje na obranu 54 % 95 %
Zvýšení důvěryhodnosti ČR pro zahraniční investory 86 % 38 %

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Velmi stabilní jsou i názory voličů hlavních politických stran. Po dvou letech v roli „obhájců“ vládní strany se příznivci ČSSD ve svých zahraničněpolitických i ekonomických názorech velmi sblížili s KDU-ČSL – ostatně právě v ekonomické a zahraniční sféře tyto dvě strany nebyly nikdy příliš vzdáleny. Komunisté jsou k ostatním stranám ve zřetelném protikladu, i když, jak bylo již uvedeno, některá negativní očekávání s nimi sdílejí i voliči pravice (daňová zátěž pro obyvatelstvo apod.)

Hodnocení důsledků našeho členství v NATO pro vývoj české ekonomiky

stoupenci nejsilnějších politických stran

(uveden vždy součet odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“)

  ODS US KDU ČSSD KSČM
Zvýšení šancí na přijetí do EU 90 % 84 % 76 % 75 % 57 %
Větší daňovou zátěž pro občany 67 % 68 % 81 % 79 % 95 %
Urychlení rozvoje ekonomiky 72 % 74 % 56 % 53 % 22 %
Nadbytečné výdaje na obranu 49 % 48 % 75 % 72 % 90 %
Důvěryhodnost pro investory 87 % 86 % 70 % 69 % 37 %

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, mezinárodní politika, NATO