Naše zjištění
2. 6. 2003

Co považují naši občané za skutečný problém České republiky?

K nejzávažnějším problémům lidé řadí problémy právního prostředí v naší zemi (problém dodržování zákonnosti, ochranu občanů před kriminalitou a problém korupce). Druhou skupinu problémů tvoří zajišťování sociálních jistot spolu s problematickou situací ve zdravotnictví. K relativně méně závažným problémům patří otázky ekonomické: nízký export našich výrobků a kontrola svobody trhu a podnikání; dále rovněž problém stavu životního prostředí.

Informace z výzkumu Trendy 5/2003

Co považují naši občané 

za skutečný problém české republiky?  

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech
3.-12. května 2003. Odpovědělo 1283 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.

V květnovém výzkumu se STEM již po páté zaměřil na hodnocení problémů podle toho, jak je jejich řešení důležité pro naši společnost. Dotázaní občané hodnotili závažnost deseti předložených problémů.

K nejzávažnějším problémům lidé řadí problémy právního prostředí v naší zemi. Zhruba 70% veřejnosti považuje za velmi závažný problém dodržování zákonnosti, ochranu občanů před kriminalitou a problém korupce. Zatímco první dvě jmenované oblasti jsou stabilně označované za hodné pozornosti již od roku 1997 (kdy STEM takto formulovanou otázku poprvé zařadil do výzkumu), závažnost problému korupce se ve vědomí veřejnosti posiluje. V roce 1997 korupci označila za velmi závažný problém polovina populace, nyní to jsou již dvě třetiny.

Druhou skupinu problémů s mírně nižší mírou závažnosti tvoří zajišťování sociálních jistot spolu s problematickou situací ve zdravotnictví.

K relativně méně závažným problémům patří otázky ekonomické: nízký export našich výrobků a kontrola svobody trhu a podnikání; dále rovněž problém stavu životního prostředí. U stavu životního prostředí a nedostatečného exportu našich výrobků se míra závažnosti ještě dále oslabuje. Podle názoru veřejnosti vyžaduje řešení v nejnižší míře situace v české armádě.

Do skupiny méně závažných problémů patří také vstup naší země do Evropské unie. Je však třeba zdůraznit, že míra závažnosti evropské integrace se od výzkumu v roce 2001 výrazně zvýšila. Tehdy dokonce 44% lidí považovalo vstup do EU za okrajovou záležitost nebo jej vůbec neoznačovalo za problém. Nyní je to „pouze“ 24%. Stále však platí, že vstup do EU pro českou veřejnost nepředstavuje akutní problém, kterým je třeba se zabývat.

Pramen: STEM, Trendy 2003/5

Pramen: STEM, Trendy 1997-2003

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
korupce, sociální jistoty, spokojenost, zákonnost, životní prostředí