Naše zjištění
24. 4. 2001

Co považují naši občané za skutečný problém České republiky?

Nejvážnější problémy lze zařadit do dvou oblastí. První je dodržování práva, druhou sociální sféra. K té první patří především dodržování zákonnosti a ochrana občanů před kriminalitou, ale také problém korupce a konečně i kontrola svobody trhu a podnikání. Druhou představuje zajišťování sociálních jistot.

Informace z výzkumu Trendy 4/2001

Co považují naši občané za skutečný problém České republiky?

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-8. dubna 2001. Odpovědělo 1749 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.

Jak občané vnímají závažnost problémů, které se ve společnosti vyskytují, zjišťuje STEM různými způsoby. Jedním z nich je přímý dotaz „Jak velké starosti Vám dělají následující věci?“, druhým hodnocení problémů podle toho, jak je jejich řešení důležité pro společnost. Při odpovědích na tuto druhou otázku se lidé snaží o nadhled z pozice celé společnosti, „co by bylo třeba udělat, aby se nám všem vedlo lépe“.

Nejvážnější problémy lze zařadit do dvou oblastí. První je dodržování práva, druhou sociální sféra. K té první patří především dodržování zákonnosti a ochrana občanů před kriminalitou, ale také problém korupce a konečně i kontrola svobody trhu a podnikání. Druhou představuje zajišťování sociálních jistot. Problémovou oblastí je také zdravotnictví (což je ovšem pojem, který je nutno jasně odlišovat od zdravotní péče či zdravotního stavu občanů). Naproti tomu menší akcent přikládají lidé stavu životního prostředí a situaci v armádě. Zarážející je pak skutečnost, že 44 % lidí považuje vstup do EU za okrajovou záležitost (nebo vůbec ji nemá za problém) a pouze 20 % osob označuje tento gigantický úkol za problém „velmi vážný“.

Sledujeme-li vývoj v posledních čtyřech letech, pak tři oblasti v žebříčku „nejvážnějších problémů“ zaznamenaly ústup. Je to situace ve zdravotnictví, stav životního prostředí a nedostatečný export našich výrobků. Trvá naproti tomu tlak na dodržování zákonnosti, boj s korupcí a na řešení sociálních problémů. Právě sociální oblast tvoří jeden pól polarity podle politické orientace a vzdělání – druhým je integrace do EU. Pravicově orientovaní a vzdělanější lidé vidí vážný problém častěji v evropské budoucnosti ČR než lidé levicově orientovaní a s nižším vzděláním, jichž se naopak dotýká výrazněji sféra sociálních jistot.

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 1997-2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
Evropská unie, korupce, problémy ČR, sociální sféra, zákony