Naše zjištění
15. 10. 2015

Co považuje česká veřejnost za nebezpečí pro naši zemi?

V souvislosti s aktuálním vývojem v Evropě se mezi českými občany dále posilují obavy z islámského fundamentalismu, situace na Blízkém východě a především z přílivu migrantů. Stabilními riziky jsou podle veřejnosti terorismus a mezinárodní organizovaný zločin. Květnový nárůst pocitu ohrožení politikou Ruska se v zářijovém průzkumu nepotvrdil.INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2015vydáno dne 15. 10.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2015

vydáno dne 15. 10. 2015

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI?

V souvislosti s aktuálním vývojem v Evropě se mezi českými občany dále posilují obavy z islámského fundamentalismu, situace na Blízkém východě a především z přílivu migrantů. Stabilními riziky jsou podle veřejnosti terorismus a mezinárodní organizovaný zločin. Květnový nárůst pocitu ohrožení politikou Ruska se v zářijovém průzkumu nepotvrdil.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 18. až 28. září 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 925 respondentů.

V zářijovém průzkumu STEM dotázaní občané hodnotili deset vybraných nebezpečí, která by mohla ohrozit naši zemi. Svůj pocit ohrožení lidé vyjadřovali na devítibodové škále, kde jednička znamenala „žádné nebezpečí“ a devítka „velmi velké nebezpečí“. Výsledky můžeme porovnat s obdobným průzkumem z května letošního roku.

Pro nejvíce občanů je velkým nebezpečím islámský fundamentalismus. Maximální hodnotu na devítibodové škále mu přisoudily dokonce tři pětiny občanů (59 %). Celkem jej za velké nebezpečí (odpovědi 7, 8, 9) považuje 85 % občanů. Uvedený podíl je navíc mírně vyšší než v květnovém průzkumu (o 3 procentní body).

Dále se oproti květnu zvýšilo zastoupení lidí, kteří za velké nebezpečí považují příliv uprchlíků (ze 71 % na 76 %). Obavy z migrantů tak představují druhé nejsilněji vnímané riziko. Podobně vysoký podíl lidí se cítí být ohrožen terorismem a mezinárodním organizovaným zločinem, jejich závažnost však od května nevzrostla.

Posílily ovšem obavy z vývoje situace na Blízkém východě (z 59 % na 65 %).

V květnu jsme upozorňovali na výraznou změnu v hodnocení Ruska jako bezpečnostního rizika oproti předchozím průzkumům. Podíl lidí, kteří politiku Ruska vnímali jako velké nebezpečí pro naši zemi, se v květnu více než zdvojnásobil v porovnání s rokem 2011. Souvislost této změny s politikou Ruska vůči Ukrajině a samotným pocitem ohrožení ze strany Ruska je zřejmá. Ovšem v zářijovém průzkumu se podíl občanů, kteří za velké nebezpečí považují politiku Ruska, snížil (z 59 % na 43 %). Nyní tedy více lidí považuje za významné nebezpečí ohrožující naši zemi chudobu v rozvojových zemích (49 %). Politiku Ruska nyní za velké nebezpečí považuje téměř stejný podíl lidí jako politiku Spojených států, jejíž rizikovost v hodnocení veřejnosti od května mírně posílila.

Důvod poklesu obav z politiky Ruska můžeme spatřovat spíše v oslabení mediálního zájmu o situaci na Ukrajině a vyostření jiných ohnisek bezpečnostních rizik, které se projevuje ve zvýšení obav spojených s migranty, islámským fundamentalismem a vývojem na Blízkém východě. Jak ukázaly další výsledky zářijového průzkumu STEM, nadpoloviční většina českých občanů dokonce příliv uprchlíků považuje za v současnosti nejdůležitější problém naší země.

Změny v hodnocení nebezpečí pro naši zemi – březen 2011, květen 2015 a září 2015

(srovnání podílu odpovědí 7, 8 nebo 9 na škále 1-9, kde 1=„žádné nebezpečí“, 9=„velmi velké nebezpečí“)

Pramen: STEM, Trendy 2011/3, 2015/5, 2015/9

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
bezpečnost, názor veřejnosti